Wijkbericht 18 oktober

Praktijkplek en begeleiding

Annemarie Biebericher, zowel lid van de kerkenraad van de Diepenaalse kerk als van het pioniersteam van Vitamine G, is in september begonnen aan een HBO-studie theologie naast haar werk als jurist. In de studie gaat het om het verbinden van de theorie aan de praktijk van het kerkelijke gebeuren. Annemarie heeft daarvoor een praktijkplek en een begeleider nodig en het lijkt zeer logisch om daarbij haar werk bij Vitamine G te gebruiken en ze heeft mij gevraagd als haar begeleider. Voor haar is het handig de werkzaamheden die ze nu al in de gemeente doet te combineren met haar studie en ik heb van harte gezegd op haar verzoek haar te begeleiden. Wat de werkzaamheden van Annemarie nog meer gaan betekenen zal later duidelijk worden. Op 1 november vindt het eerste gesprek plaats, waarbij ook een trajectbegeleider van de Christelijke Hogeschool Ede aanwezig is. Bij voorbaat wens ik Annemarie veel inspiratie bij haar nieuwe studie en veel zegen bij het werk in ons midden.

 

Ds. Gerard Kansen

 

Agenda

Donderdag 27 oktober, 19.15 uur: Kernteam Vitamine G.

Zaterdag 29 oktober van 10.30 uur t/m zondag 30 oktober 15.30 uur: Alpha weekend Lage Vuursche.

Donderdag 3 november, 20.00 uur: Bijbelkring Jona.

 

 

Deo Juvante

Deo Juvante ( Met Gods hulp) zal zondag 23 oktober medewerking verlenen aan de ochtenddienst om 10.00 uur. Op de website van deze vereniging staat o.a. het volgende vermeld:

“Deo Juvante, Chr. Koorvereniging te Huizen werd opgericht in 1951. Het ledental varieert tussen de 125 en 140 leden welke uit de gehele regio komen. Zowel jongeren als de wat ouderen zingen op enthousiaste wijze mee in deze actieve vereniging waar behalve zingen ook de gezelligheid een grote plaats inneemt. Het koor heeft vooral in de afgelopen 30 jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en groeide onder de vakbekwame leiding van dirigent Bert Moll uit tot één van de grotere, bekende koren van Nederland.” We zijn blij dat dit koor weer in onze kerk komt zingen.

Theo Biebericher

 

Beamen tijdens de 10-uurs diensten

De laatste tijd worden er steeds vaker liederen gebeamd inclusief notenbalken. Echter niet elke keer, hoe zit dat nu precies? Alle liederen uit het Nieuwe Liedboek zullen vrijwel altijd inclusief notenbalk getoond worden. Alle liederen uit overige bundels en liedboeken blijven alleen met tekstregels te zien. Theoretisch kunnen we ook voor alle psalmen de notenbalken tonen, die staat immers ook in het Nieuwe Liedboek, dat doen we nu echter (nog) niet, omdat deze psalmen meer dan bekend zijn. Mocht u nog andere vragen of tips hebben over het gebruik van de beamer dan verneem ik dat graag.

Namens het ‘beamteam’,

Maurice de Jong

 

Fancy fair

Voor de fancy fair op 12 november zijn vele handen nodig, zowel op de dag zelf als bij de opbouw. Het zou fijn zijn als het ook dit jaar weer een gezellige dag wordt. We doen ook weer een oproep om taarten en cakes te bakken. Vooral de eigengebakken taarten zijn zeer in trek. Uw goede en bruikbare spullen (a.u.b. geen encyclopedieën, oude tv’s, computers) kunt u op dinsdag 8 en woensdag 9 november bij de vooringang brengen van 19.00 uur – 20.00 uur.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Atie van Woerekom

 

Diependaal-Vocaal

Maandagavond 17 oktober is ons gelegenheidskoor gestart met het repeteren van de liederen die we in de kerkdienst op 1e Kerstdag ten gehore zullen brengen. Er werd, onder leiding van onze dirigent Merijn Rombout, goed geoefend. Het koor zal voor het 10e jaar op piano worden begeleid door Arja Biebericher sr. We repeteren ’s maandags van 20.00 uur tot 22.00 uur in de achterzaal van de kerk. Hebt u ook idee om nog mee te komen zingen? Neem dan even contact op met ondergetekende, tel. 6853982 (biebericher@kpnplanet.nl).

Theo Biebericher

 

Opbrengst collecten

9 oktober: 1. € 54,45; 2. € 49,40; 3. € 68,75, Vit. G € 212,78.

16 oktober: 1. € 95,70; 2. € 56,70; 3. € 58,10.