Wijkbericht 2-4-2020

Bij de diensten

In de periode tot 1 juni zullen er op zondagmorgen om 10.00 uur uitzendingen zijn vanuit de Diependaalse kerk. U kunt allemaal met de dienst meeluisteren via de website van de kerk. Op de website van de gemeente kunt u zien welke dominee er voorgaat. De liturgie van de diensten is ook op de website te vinden. U klikt dan op de knop agenda, en vervolgens op de betreffende kerkdienst. Op de pagina waar u dan terecht komt vindt u de liturgie met de teksten van de liederen.

We zijn blij dat de gastpredikanten, die voor deze periode waren uitgenodigd om in de diensten voor te gaan, zich allemaal bereid hebben verklaard om de diensten te blijven verzorgen. Achtereenvolgens zullen de volgende predikanten in de diensten voorgaan:

19 april: Ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort.
25 april: Ds. W. ten Voorde uit Nunspeet.
3 mei: Ds. W. Nijsse.
10 mei: Ds. G. Bikker uit Harderwijk.

Collecten

Op de eerste zondag dat er weer gewoon een kerkdienst kan worden gehouden vindt er een collecte plaats ter vervanging van de collecten die niet door konden gaan. De kerkrentmeesters zullen de opbrengst van deze collecte vervolgens verdelen over de verschillende doelen waarvoor geen geld kon worden ingezameld.

Online Bijbelkring

De Bijbelkring gaat in deze periode verder als een online groep via het programma Zoom. We nemen daarbij de tijd om te vertellen hoe het met ons gaat en hoe we deze tijd beleven. Daarnaast verdiepen we ons in een Bijbeltekst en voeren we hierover een goed gesprek. Als u mee wilt doen, welkom! Neem dan contact op met ds. Nijsse

Faith & Friendship

De jongerengroep van jongeren van 17-27 gaat online door. Als je mee wilt doen kan je daarvoor contact opnemen met ds. Nijsse.

Ter bemoediging

Lied 905 uit het Liedboek.
1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

2. Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.