Wijkbericht 21 juni

Uitbreiding van de kerkenraad

De kerkenraad heeft Rob Ruares benoemd tot ouderling met een speciale opdracht, namelijk het werk onder kinderen en jongeren. Rob heeft daar gaven van hoofd en hart voor en bovendien veel ervaring mee. Wij zijn erg blij dat Rob zijn benoeming heeft aanvaard. Maurice de Jong heeft de benoeming tot ouderling-kerkrentmeester eveneens aangenomen. Heel fijn dat Maurice zijn betrokkenheid bij God en zijn gemeente nu ook als lid van de kerkenraad wil uitdrukken. Annette Hartog, die nu bijna zes jaar ouderling met een missionaire opdracht is, zal na de zomer haar ambt neerleggen. Dankbaar zijn we voor haar bijdrage aan de opbouw van de gemeente, met name op het gebied van gastvrij en missionair kerk-zijn. Op startzondag, 25 september, hopen wij afscheid te nemen van Annette en zullen Rob en Maurice bevestigd worden in het ambt.

 

Pastoraat

Van 27 juni tot en met 16 juli en van 23 juli tot en met 29 juli kunt u voor urgente en belangrijke pastorale zaken contact opnemen met Frans Lambour, telefoon 035-6231010 of per mail franslambour@gmail.com.

 

Een nieuw geluid en een nieuw beeld

Zo luidt het beleidsadvies van ds. Louis Wullschleger. U leest daar in dit nummer van het kerkblad meer over. Terwijl ik me verdiepte in die aanbevelingen werd ik getriggerd door wat ik las in het boek van Erik Borgman. Deze spraakmakende rooms-katholieke hoogleraar schreef een boek getiteld ‘Waar blijft de kerk’, gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Hij noemt de krimp en afbraak van de kerk ‘een list van de Heilige Geest’. Hij schrijft: ‘De Geest bidt in ons om meer Geest. De rooms-katholieke (lees: protestantse, GAK) kerk kan niet worden gered door bezuinigingen, efficiënt beheer of intelligentere organisatie. Wij zullen ook niet uit het slop worden getrokken door een aantrekkelijker aanbod, meer toegankelijkheid, het opruimen van barrières. Deze dingen vragen aandacht, maar ze zullen de kerk niet redden uit de situatie waarin zij terechtgekomen is. Wij kunnen allen gered worden door de Geest die ‘waait waarheen zij wil, je hoort haar waaien, maar je weet niet waar zij vandaan komt en waar zij heengaat (Johannes 3: 8). Wij moeten niet allereerst iets doen, we moeten weer iets gaan ontvangen: de signalen van de Geest.’ (12)

Mijns inziens heeft Borgman wel een punt nu in de plaatselijke en landelijke Protestantse Kerk toekomstscenario’s worden besproken. Zou dat die list van de Pinkstergeest zijn om ons weer aan het bidden te krijgen?

 

Ds. Gerard Kansen

 

 

Bedankje

Wij mochten 11 mei met ons gezin vieren dat wij 50 jaar getrouwd waren, daar zijn we heel dankbaar voor. Ook willen wij, via deze weg, de Stichting Diependaal en de klussenclub bedanken voor de mooie cadeaubonnen. Deze zullen goed worden besteed. Tevens bedanken wij de wijkgemeente Diependaal voor het mooie boeket bloemen, dat wij mochten ontvangen.

Ook degenen die kaarten naar ons hebben gestuurd, heel hartelijk dank.

Nel en Jaap Haarman

 

Opbrengst collecten

22 mei *): 1. € 85,90; 2. € 41,30; 3 € 63,15.

29 mei: 1. € 46,50; 2. € 36,90; 3. € 44,95.

05 juni: 1. € 84,55; 2. € 51,50; 3. € 99,25.

12 juni: Vit. G € 58,10.

 

*) correctie.