Wijkbericht 22-8-2021

Bij de diensten

5 september: Deze dienst zal worden geleid door ds. G. Bikker uit Harderwijk. Organist: Berend de Wit.

12 september: Ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo zal in deze dienst voorgaan. Organist: Rob van Roon.

19 september: In deze dienst gaat ds. Willem Nijsse voor. We hebben in deze dienst twee internationale studenten op bezoek in de Diependaal. Het zijn HtetPaing YeMaung (Myanmar) en Wahyu Wulan Salesti (Indonesië). Deze studenten doen mee in een programma dat ‘Bridging the Gaps’ heet. In dit programma komen theologiestudenten van over heel de wereld naar Amsterdam om daar een half jaar te studeren en een internationale ervaring op te doen. Deze studenten bereiden zich voor op een rol als predikant of voorganger in hun thuisland. Organist: Louis van Oosterom.

26 september: De voorganger in deze dienst zal ds. B. van ’t Veld uit Vaassen zijn. Organist: Rob van Roon.

Bijbelkring

De Bijbel is de bron van ons geloof. Al duizenden jaren putten mensen geloof, hoop en liefde uit die bron. Ook wij, mensen van de 21e eeuw in Hilversum, verdiepen ons in dit oude boek. We leren bij de Bijbelkring meer over de Bijbel. Ds. Willem Nijsse geeft uitleg bij de achtergronden en oorspronkelijke bedoelingen van deze oude teksten. We proberen ons te verplaatsen in de mensen die teksten ooit schreven en de mensen die ze voor het eerst hoorden. Maar dit is niet het enige wat we bij de Bijbelkring doen. We geloven namelijk dat de Bijbel vandaag nog steeds aansprekend is voor ons. Daarom gaan we ook in gesprek over ons eigen leven. We proberen te verwoorden hoe de Bijbeltekst ons vandaag aanspreekt. Op die manier horen we in die woorden van de Bijbel ook het woord van God voor ons vandaag.

De Bijbelkring vindt eens in de maand plaats op donderdagavond in de kerk van 20.00 uur – 21.30 uur. De eerste bijeenkomst is op 2 september. De daarop volgende op 7 oktober. Heeft u belangstelling om aan deze Bijbelkring deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met ds. Willem Nijsse.

Ontmoetingspastoraat

Het ontmoetingspastoraat start weer op 9 september. We beginnen om 10.30 uur in de achterzaal van de Diependaalse kerk. Iedereen is welkom voor ontmoeting en voor een goed en verdiepend gesprek. Ook op 23 september komen we weer bij elkaar voor het ontmoetingspastoraat.

Faith & Friendship

Zondag 12 september beginnen we het seizoen Faith & Friendship ‘s middags met een borrel. Alle jongeren van 17 – 25 jaar zijn van harte welkom. Neem contact op met ds. Willem Nijsse voor meer informatie.

Op 3 oktober komen we dan weer bij elkaar om 17.30 uur met pizza. Daarna gaan we in gesprek over een thema.

Nascholing

Op 27 en 28 september is ds. Willem Nijsse afwezig in verband met nascholing. Die week vormt de nascholing een groot deel van zijn werkzaamheden voor de Diependaalse Kerk.

Bovenwijkse Bijbelkring

Op 7 september vindt de eerste bijeenkomst plaats van de bovenwijkse Bijbelkring over de vruchten van de Geest. Deze keer is het in de Diependaalse kerk en wordt de kring geleid door ds. Willem Nijsse. Het thema is Goedheid. Meer informatie vindt u elders in de Kerkbrink.