Wijkbericht 25-3-2021

Bij de diensten
11 april: Deze dienst zal door ds. A. L. Rijken- Hoevens uit Veenendaal worden geleid. Organist: Rob van Roon.

18 april: Op deze zondag gaat ds. W. ten Voorde uit Nunspeet voor. Organist: Jaap Haarman.

25 april: De diensten op 25 april en 16 mei staan in het teken van het jaarthema van de Protestantse gemeente Hilversum. We gaan luisteren naar twee Bijbelteksten die over de Schepping gaan, maar die niet uit het scheppingsverhaal van Genesis 1 en 2 komen. Op 25 april lezen we uit Openbaringen 21 & 22. En 16 mei staat Jesaja 40 centraal.

De kerkenraad heeft besloten om deze twee diensten samen met de Bethlehemkerk te houden. De reden daarvoor is dat hierdoor de Bethlehemkerk wordt geholpen in de afwezigheid van ds. Abrahamsen. Daarnaast is het ook mooi om deze gezamenlijke serie ook gezamenlijk met onze twee wijkgemeenten vorm te geven.

Praktisch ziet het er als volgt uit. Op 25 april gaat ds. W. Nijsse voor in de gezamenlijke dienst vanuit de Bethlehemkerk. Meekijken en luisteren kan via de kanalen van de Bethlehemkerk en van de Diependaalse kerk. Op 16 mei gaat ds. J.W. Scheurwater voor in de gezamenlijke dienst vanuit de Diependaalse kerk.

2 mei: Ds. B. van ’t Veld uit Vaassen zal voorgaan in deze dienst. Organist: Berend de Wit.

9 mei: De voorganger in deze dienst is ds. G. Bikker uit Harderwijk. Organist: Rob van Roon.

13 mei: In deze dienst op Hemelvaartsdag zal ds. J.P. v.d. Hoeven uit Amersfoort voorgaan. Organist: Rob van Roon.

Bijbelkring 29 april
Deze avond hebben we om 20.00 uur weer Bijbelkring. Het is afhankelijk van de maatregelen of dat online of in de kerk is. De avond staat in het teken van het jaarthema van de Protestantse gemeente Hilversum ‘Schepping’. We lezen met elkaar de laatste hoofdstukken van de Bijbel, uit het Bijbelboek Openbaring en gaan daarover in gesprek.

Meivakantie en nascholing
Vanaf 3 mei tot en met 11 mei is ds. Willem Nijsse afwezig in verband met meivakantie en nascholing. Bij dringende pastorale zaken, zoals uitvaarten kan contact worden opgenomen met Frans Lambour. Er wordt dan, eventueel in overleg met het moderamen, een vervangende predikant ingeschakeld.

Bedankje
Beste allemaal,

Wij willen graag, langs deze – minder persoonlijke – weg, iedereen van harte bedanken, die met ons meegeleefd heeft bij het plotseling overlijden van onze huisgenote, Joke Dijk.

Zoveel medeleven heeft haar familie en ons goed gedaan!

Wij weten haar bij haar hemelse Vader, waar zij nu mag rusten.

Wij zijn dankbaar voor de tijd, die wij samen mochten doorbrengen.

Klasien Vos
Riet Schreuder
Willy Nijhuis