Wijkbericht 25 augustus

Startzondag 6 september

Op de eerste zondag van september luiden wij als Diependaalse wijkgemeente en de deelnemers aan Vitamine G een nieuw seizoen in. We doen dat om 10 uur, om ruim de gelegenheid te hebben elkaar beter te leren kennen. De dienst is een mix van beide vormen van vieren. Zowel het muziekteam als de organist zijn van de partij. Ook de kinderen krijgen een plaats van betekenis. Na afloop van de dienst verdelen we de ‘goegemeente’ in groepen van 8 om een soort ‘Levensweg’ te doen. Het spel borduurt voort op het thema van de dienst. Deze keer gaat het over de reis die wij door het leven maken. Over vertrek en aankomst, over voeding en ankers, maar ook ballast en tegenwind komen langs. Zeer boeiend om al dobbelend elkaar iets te vertellen over ons levensverhaal. Terwijl wij dat doen worden er consumpties geserveerd. We zien uit naar een mooi begin van een nieuw seizoen.

 

Gerard Kansen

 

Collecte Vitamine G september
De beelden van de toestromende vluchtelingen zal niemand ontgaan. In bootjes komen de mensen aan op met name de Griekse eilanden in de hoop een veilig heenkomen te vinden. Het is soms hartverscheurend om te zien in welke omstandigheden zij daar belanden. Geen of onvoldoende sanitair en nauwelijks eten en drinken. De aantallen zijn ook haast niet te overzien. Recentelijk verscheen op de voorpagina van het NRC het verhaal van een aantal Nederlandse vrijwilligers, die ter plekke proberen hulp te bieden. Twee van hen bleken elkaar te kennen van de New Wine-zomerconferentie, waar zij getroffen waren door het verhaal van een Ugandese bisschop over de vluchtelingen. Zij blijken vrijwilliger te zijn voor Stichting Hulpactie bootvluchtelingen. Vanuit Vitamine G willen we deze groep vrijwilligers steunen. Daarom zal de opbrengst van de collectes bij de twee Vitamine G-diensten in de maand september naar deze stichting gaan.

Annemarie Biebericher

Diaken en lid kernteam Vitamine G.

 

Agenda

Donderdag 3 september, 18.45 uur: Kernteam VG

Zondag 6 september, 10.00 uur: Gezamenlijke startdienst DK en VG.

 

Doordenkertje

‘Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan’ (Bonhoeffer).

 

Opbrengst collecten

16 augustus: 1. € 166,25; 2. € 121,65; 3. € 135,15 (gezamenlijke dienst Bethlehemkerk en Diependaalse kerk)

23 augustus: 1. € 68,65; 2. € 61,80; 3. € 68,20; Vit. G € 45,55.