Wijkbericht 26 April

Klimwand en God

Afgelopen maandagavond waren wij met jongeren die dit jaar de catechese hebben gevolgd bij Rock Steady in Bussum. We kregen daar een introductieles in het bestijgen van de klimwand. Een sportieve afsluiting van een boeiend seizoen. De groep is klein, maar hecht. We hebben naast school, vrienden en hobby’s vooral gepraat over het Koninkrijk van God (over zout en licht, over zuiverheid van hart, paspoorten en nieuwe kleren) en over moeilijke vragen van de jongeren zelf.  Vragen die ook aan ouderen niet voorbij gaan, zoals ‘Kun je in de hemel komen als je niet gelooft?’, ‘ Hoe is het kwaad in de wereld gekomen?’ en ‘Waarom heeft God de boom van goed en kwaad neergezet als Hij toch van te voren wist dat mensen verkeerd zouden kiezen?’ Een vraag die we nog niet behandeld hebben is: ‘Hoe is God ontstaan?’ Ik hou me aanbevolen voor goede antwoorden . . .

 

Op weg naar een meer gezonde(n) gemeente

Zoals u weet is dit de titel van het stuk dat het uitgangspunt vormt voor het gesprek op de gemeenteavond van dinsdag 25 mei. Inmiddels is het op de kerkenraad met instemming besproken en zien we uit naar uw reacties. Op zondag 2 mei zal het na de dienst aan u worden uitgereikt. Mocht u er dan niet kunnen zijn dan liggen er exemplaren in de hal van de kerk, op de geheel vernieuwde informatiewand.  U treft het ook aan op de website, www.diependaalsekerk.nl. Dat het nu al uitgedeeld wordt geeft u de gelegenheid daarover na te denken en er met anderen over te praten. Op de avond zelf zal Bert Bakker opnieuw aanwezig zijn om ons te helpen het gesprek over de 5 voornemens goed en zorgvuldig te voeren. We zien uit naar uw en jouw betrokkenheid bij deze belangrijke zaken voor het gemeente zijn met het oog op morgen.

 

Uitgezonden heiligen

Zondag 25 April stond een tekst uit Johannes 20 centraal: ’Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’. Blijkbaar dient ‘onze’ zending gelijkenis te vertonen met de zending van Jezus Christus zelf. Een vraag die mij bezig houdt is in hoeverre mensen in onze omgeving daar iets van merken. Stralen wij iets uit van de liefde van God, die zo kenmerkend is voor de bediening van Jezus? Een verhaal ter illustratie.

Bij het woord ‘heilig’ denken wij vaak aan mensen op wie niets aan te merken valt. In het Nieuwe Testament worden alle leden van de gemeente van Christus ‘heiligen’ genoemd, mensen die ‘geheiligd’ zijn. Dat wil zeggen door Jezus Christus gered en ‘apart gezet’ voor God. Nu was er een jongentje, dat met zijn vader een oude kathedraal in liep. Op de grote glas-in-loodramen zagen ze kleurrijke afbeeldingen van allerlei mensen. ‘Wie zijn dat?’, vroeg het jongetje. ‘Dat zijn heiligen’, zei zijn vader. Het jongetje keek vol ontzag naar boven. Thuis vroeg zijn moeder: ‘En wat heb je gezien?’ ‘Ik heb heiligen gezien vandaag ’, was zijn antwoord. Zijn moeder vroeg erop door: ‘Wat zijn dat, heiligen?’  ‘Heiligen’, zei het jongetje, ‘dat zijn mensen waar het licht doorheen straalt’.

Prachtig gezegd, want is dat niet waar het bij missionair zijn om gaat? Dat het licht van Gods liefde door ons leven heen straalt, persoonlijk en als gemeente.

 

Doordenkertje

Het West-Europese christendom begon als een godsdienst die gericht was op God, ontwikkelde zich tot een religie die gericht was op medemensen en eindigt met de komst van een spiritualiteit die in de eerste plaats gericht is op het ik van een mens.  Van ‘Hij’ naar ‘wij’ naar ‘ik’.

ds. Gerard Kansen

 

Stichting Diependaal

Zaterdag 24 april jl. heeft weer de jaarlijkse boekenbeurs in de achterzaal plaats gevonden. Het was heel veel werk om de vele strekkende meters boeken op een overzichtelijke manier uit te stallen. Ook de puzzels en lp’s  waren keurig gesorteerd. De kopers en belangstellenden waren daar erg blij mee. De koffie met gebak of cake was goed verzorgd en vond op een ontspannende wijze gretig aftrek. Dat de vrijwilligers ontzettend veel enthousiasme en plezier op hebben kunnen brengen verdient groot respect. Het was geweldig. Namens de Stichting heel erg bedankt. Al deze inspanning heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1.305,–.  C. van Asselt

 

Collecten

Opbrengst collecte 18 april:

  1. € 108,20;   2.  € 86,90;   3.  € 156,75. (St. Diependaal)

Kopij kerkblad

In verband met diverse vrije dagen graag de kopij voor het volgende kerkblad uiterlijk inleveren op zaterdag 8 mei a.s. op Kastanjelaan 20 of e-mail:  s.l.kramer@online.nl