Wijkbericht 26 aug

Terugblik en vooruitzicht

Na een heerlijke tijd van bezinning (op de zomerconferentie van New Wine) en ontspanning (aan de golf van Biskaje) is het gewone leven weer begonnen. Zondag in de Diependaalse kerk heb ik genoten van de dienst die geleid werd door ds. Jaap Hansum uit Libanon. Het ‘dobberen op Gods welbehagen’ is wat mij betreft een prima uitgangspunt voor een nieuw kerkelijke seizoen. Ik hoop dat het woord van Jezus onze grondhouding blijft bepalen: ‘Vrees niet kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken’ (Lukas 12: 32).

Vanaf deze plaats een woord van dank aan Anneke Slikkerveer die als pastoraal aanspreekpersoon heel wat telefoontjes heeft mogen beantwoorden tijdens mijn afwezigheid. Fijn dat je dat weer wilde doen.

We leven mee met gemeenteleden die zorgen kennen om hun gezondheid of die van hun partner. Dat kan het leven ineens een heel andere kleur geven. Soms is dat een zeer heftige confrontatie met de eigen kwetsbaarheid. We denken aan hen die in het ziekenhuis moe(s)ten worden opgenomen: mevr. Maarleveld (Vondellaan 143) en mevr. Van Dolder (Egelantierstraat 75). Tevens noem ik de namen van de heer van de Groep (Hilvertsweg 12) en aan de echtgenote van Coen Westerink (Nieuwlandsweg 85), die ernstig ziek zijn. Laten we elkaar juist in deze omstandigheden steunen en voor elkaar bidden. Dat doen wij ook voor Anja en Ton van Capelle en hun kinderen, die hun vakantie moesten onderbreken vanwege de ziekte en het overlijden van de vader van Anja. Voor alleen die zorgen kennen een woord uit Psalm 10: “Sta op Heer, o God, hef uw hand op . . . Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen’ (vers 12 en 14).

 

Agenda

Maandag 30/8 20.00 uur GGG-cie in de kerk.

 

Doordenkertje

In het laatste boek van Hans Küng (‘Wat ik geloof’, 2010) kwam ik het volgende tegen:

 

Plicht zonder liefde maakt verdrietig;

plicht in liefde beoefend naar bestendig.

 

Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt meedogenloos;

verantwoordelijkheid in liefde beoefend maakt zorgzaam.

 

Gerechtigheid zonder liefde maakt hard;

gerechtigheid in liefde beoefend maakt betrouwbaar.

 

Opvoeding zonder liefde maakt tegenstrijdig;

opvoeding in liefde beoefend maakt geduldig.

 

Wijsheid zonder liefde maakt geslepen;

wijsheid in liefde beoefend maakt begripvol.

 

Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig;

vriendelijkheid in liefde beoefend maakt welwillend.

 

Orde zonder liefde maakt bekrompen;

orde in liefde beoefenend maakt genereus.

 

Kennis zonder liefde maakt gelijkhebberig;

kennis in liefde beoefenend maakt vertrouwenswaardig.

 

Macht zonder liefde maakt gewelddadig;

macht in liefde beoefenend maakt hulpvaardig.

 

Eer zonder liefde maakt hoogmoedig;

eer in liefde beoefend maakt bescheiden.

 

Bezit zonder liefde maakt gierig;

bezit in liefde beoefend maakt vrijgevig.

 

Geloof zonder liefde maakt fanatiek;

geloof in liefde beoefend maakt vredelievend.

 

Met hartelijke groet,

ds. Gerard Kansen