Wijkbericht 27-11-2021

Bij de diensten

12 december: In deze dienst zal Prof. Dr. F.G. Immink uit Woudenberg voorgaan. Muzikale medewerking: Jaap Haarman, orgel; Henk Liberia, trompet.

19 december: Ds. W. ten Voorde uit Nunspeet zal deze dienst leiden. Muzikale medewerking: Rob van Roon, orgel; het Muziekteam.

24 december: Kerstnachtdienst
Iedereen is weer van harte welkom bij onze kerstzangdienst, waarin traditionele kerstliederen zullen worden gezongen. De dienst begint om 21.30 uur. Ds. W. Nijsse verzorgt een overdenking. Er zal een collecte worden gehouden voor Kerk in Actie, hulp in Moldavië. Muzikale medewerking: Rob van Roon, orgel; Co van der Kolk, trompet.

25 december: Kerstmorgendienst
Op kerstmorgen komen we om 10.00 uur bij elkaar in de kerk voor de kerstdienst. Ds. W. Nijsse gaat in deze dienst voor. We vieren vandaag de geboorte van Jezus, de Zoon van God en onze Heer! Muzikale medewerking: Berend de Wit, orgel; Johan van Loenen, trompet.

26 december: Gezamenlijke PgH-dienst
Tweede kerstdag valt dit jaar op een zondag. Met verschillende wijkgemeenten uit Hilversum houden we een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk. Er is op deze zondag dus geen dienst in de Diependaal. Elders in deze Kerkbrink vindt u meer informatie over de gezamenlijke dienst.

31 december: Op oudejaarsavond hebben we een gezamenlijke dient met de Bethlehemkerk. Deze dienst, die in de Bethlehemkerk wordt gehouden, begint om 19.30 uur en wordt geleid door ds. G.J. Mantel uit Woudenberg.

2 januari: Deze dienst zal worden geleid door ds. G. Bikker uit Harderwijk. Organist: Rob van Roon.

9 januari: In deze dienst gaat ds. W. Nijsse voor. Muzikale medewerking: Jaap Haarman, orgel: Henk Liberia, trompet.

16 januari: Ds. C. v.d. Berg uit Gouda zal in deze dienst voorgaan. Organist: Rob van Roon.

Volkskerstzang 19 december

Op 19 december is er van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Vituskerk aan de Emmastraat een volkskerstzang. Het Gooisch Fanfare orkest en Vocaal Ensemble Voices zullen daar een muzikale bijdrage leveren. Ds. W. Nijsse zal hierbij een meditatie verzorgen.

Coronamaatregelen

Op het moment van schrijven van deze wijkberichten is het nog niet duidelijk hoe de maanden december en januari eruit gaan zien wat betreft corona-maatregelen. Voor alle aangekondigde diensten en bijeenkomsten geldt dat we proberen de overstap naar online te maken, mocht er weer een lockdown komen. Houdt u hiervoor de website van de kerk en de mededelingen in de dienst in de gaten.

Faith & Friendship

Op 12 december komen we weer bij elkaar met de Faith & Friendship groep. We hebben even wat strubbelingen gehad met het vinden van een geschikte datum, waarop we met de hele groep weer bij elkaar konden zijn. We gaan de 12e het verhaal lezen van het offer van Abraham uit Genesis 22. We beginnen om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de kerk.

Bijbelkring

Op 6 januari om 20.00 uur is er weer Bijbelkring in de kerk. Iedereen van harte welkom! De Bijbelkring is een fijne groep waar je meer leert over de Bijbel en in gesprek gaat over het geloof. We lezen altijd een tekst die ook in een van de kerkdiensten terugkomt. Zo is de Bijbelkring ook een verdieping bij de diensten.

Ontmoetingspastoraat

Op 16 december om 10.30 uur komen we bij elkaar met de ontmoetingspastoraatgroep. We vragen u om als voorbereiding een lied uit te kiezen wat u mooi vindt en wat een bijzondere betekenis voor u heeft. Daarmee gaan we dan in de groep aan de slag. De volgende keer ontmoetingspastoraat is dan weer 20 januari.

Vakantie dominee Nijsse

Ds. W. Nijsse gaat na de kerst, van 27 december t/m 2 januari, met vakantie. Bij pastorale spoedgevallen zoals uitvaarten zal een van de PgH-predikanten hem vervangen. Als u ds. Nijsse belt kunt u op zijn voicemail horen waar u naartoe moet bellen om dit te bespreken.

Bovenwijkse Bijbelkring 11 januari

Op 11 januari is de bovenwijkse Bijbelkring weer in de Diependaal. We komen om 20.00 uur bij elkaar en staan dan stil bij een van de vruchten van de Geest. Dit keer gaat het over zachtmoedigheid. Ds. Willem Nijsse heeft de leiding deze avond.