Wijkbericht 27 juni

Het a-morale systeem

Het kan u niet ontgaan zijn dat Hilversummer van geboorte Joris Luijendijk een spraakmakend boek heeft geschreven. ‘Dit kan niet waar zijn’ is een boek dat je met verbijstering leest. Ik wist niet dat het leven van de mannen en vrouwen die werken in de City, het financiële hart van Londen, er zo uitzag. In interviews en lezingen trekt de schrijver deze conclusie: “Veel mensen werken daar zonder moraal. Anderen compartiseren het: ze hebben wel degelijk een moraal, maar niet op het werk. Ik heb in de City mensen ontmoet die diep religieus waren, maar de waarden van hun kerk, synagoge of moskee volledig buiten beschouwing lieten bij hun professionele handelen. Dan waren ze bij wijze van spreken soldaten, dan droegen ze een bankiersuniform en deden ze dingen die ze anders nooit zouden doen. Daar voelden ze zich happy bij.”

Aan de ene kant kan ik dit volgen, omdat de financiële wereld zich in een ander universum afspeelt. Daar gelden andere wetten. Naastenliefde en compassie leggen het af tegen meetbare doelen en rendementen. Dat herkennen niet alleen bankmedewerkers, maar ook mensen die werken in de bouw, bij de omroep en we zien het ook steeds meer in de zorg en het onderwijs. Toch raakt het mij dat gelovige mensen hun privéwaarden en levensbeschouwing  aan de kapstok hangen, zodra zij het kantoor binnen gaan. Dat roept vragen op. Hoe blijf je authentiek? Hoe kan het, dat je je geloof tussen haakjes zet tijdens de uren dat je werkt? Zou je geen goed werk kunnen afleveren, als je dicht bij eerlijkheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid blijft? Zo zijn meer vragen te stellen.

De gulden regel

Luijendijk pleit voor een nieuwe moraal en vindt het van belang een permanent gesprek over wat voor gemeenschap we willen zijn te voeren. In zijn ogen is een terugkeer naar het fundamentele van alle waardensystemen nodig. Hij omschrijft dit als: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Nu denken veel mensen dat deze uitspraak in de Bergrede staat, maar daar staat het anders: “Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus.” (Mattheus 7: 12).  Opvallend is dat uit de mond van Jezus geen oproep klinkt om níet iets te doen dat een ander schaadt, maar om juist wél iets te doen wat goed is voor een ander. Deze ethische regel gaat dus nog veel verder. Jezus spoort zijn leerlingen aan tot meer dan het gewone: niet het kwaad nalaten, maar het goede doen.

 

Pastoraat in de zomer

De komende periode is voor velen een tijd van afstand nemen van het dagelijkse werk. Wat heerlijk om deze tijd van rust en bezinning te hebben, zodat je na de zomer weer met nieuw elan het werk kan hervatten. Deze tijd is voor anderen juist een tijd van extra gevoelde eenzaamheid, als dierbaren weg zijn. We wensen ieder in de eigen situatie van harte vrede en de zegen van onze God toe. Tot en met zondag 28 juli kunt u voor dringende pastorale zaken contact opnemen met Frans Lambour. U kunt hem bereiken onder nummer 035-6231010. U kunt ook mailen naar franslambour@gmail.com

 Gerard Kansen

 

 

Wijkgids

Kortgeleden heeft u naast Diependaalcontact de nieuwe wijkgids ontvangen. Helaas staat in deze gids ten onrechte in de rubriek ‘Auto-afhaaldienst/vervoer’ vermeld dat u contact kunt opnemen met de heer E. Budding, als u gebruik wilt maken van deze dienst. Tot aller tevredenheid is al jaren het eerste aanspreekpunt voor deze service de heer P. Veraar. Wij zijn erg blij dat hij bereid is deze taak te blijven vervullen. Dit betekent dat u voor de afhaaldienst, zoals voorheen, contact kunt opnemen met de heer P. Veraar, tel. 6831548. Bij geen gehoor kunt u de heer E. Budding bellen, tel. 6212739. De opbeltijd is: vrijdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur en zaterdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

Theo Biebericher

 

Kerkennacht

Op zaterdagavond  20 juni stonden in het kader van de  kerkennacht, die eens in de twee jaar wordt gehouden, de deuren van onze kerk van 19.00 uur tot 22.00 uur open. Aan deze avond werkte ,naast een tiental vrijwilligers, het muziekteam mee. Bovendien was in de achterzaal een mooie boekenstand gemaakt en konden de gasten daar gebruikmaken van de catering. Helaas deden in Hilversum maar weinig kerken aan deze kerkennacht mee. Wellicht is dat één van de oorzaken dat  het aantal bezoekers een stuk lager lag dan twee jaar geleden. Ondanks de geringe opkomst konden toch nog een paar mooie gesprekken worden gevoerd. Alle medewerkers hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Theo Biebericher

 

Opbrengst collecten

14 juni: 1. € 99,20; 2. € 52,50; 3. € 67,10; Vit. G € 83,–.

21 juni: 1. € 53,30; 2. € 51,05; 3. € 70,20.