Wijkbericht 28-2-2020

Bij de diensten maart/april

15 maart: In deze dienst gaat ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam voor.
Organist: Louis van Oosterom. Collecten: 1. Kerk in Actie – 40 dagen Werelddiaconaat; 2. plaatselijke kerk; 3. pastorale arbeid.

22 maart: Ds. W. Nijsse gaat in deze dienst voor. Organist: Jaap Haarman. Collecten: 1. Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat; 2. plaatselijke kerk; 3. De Hoop Dordrecht.

29 maart: Deze dienst zal worden geleid door ds. H.A. Weimar. In de serie over de kruiswoorden van Jezus, die we volgen in de veertigdagentijd, gaat het vandaag over ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Lucas 23: 34a). Organist: Rob van Roon. Collecten: 1. Kerk in Actie – 40 dagen Werelddiaconaat; 2. plaatselijke kerk; 3. stichting Diependaal.

5 april: Ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam zal deze dienst leiden. Muzikale medewerking: Louis van Oosterom, orgel; Henk Liberia, trompet. Koffiedrinken: Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk. Collecten: 1. diaconie; 2. plaatselijke kerk; 3. pastorale arbeid.

7 april: In deze stille week zal op dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, de heer K. ten Voorde voorgaan.

9 april: Op Witte Donderdag zal ’s avonds ds. W. Nijsse voorgaan, aanvang 19.00 uur. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Na afloop van dienst kan weer gezamenlijk worden gekeken naar de Passion, zie hieronder. Organist: Jaap Haarman. Collecten: 1. diaconie; 2. plaatselijke kerk; 3. Avondmaalscollecte.

10 april: In deze cantatedienst op Goede Vrijdag gaat ds. W. Nijsse voor. De dienst staat volledig in het teken van lezingen en muziek rond het lijden en sterven van Jezus, volgens het evangelie van Johannes. Aanvang is om 19.30 uur. Muzikale medewerking: Vocaal ensemble Voices uit Bussum, onder leiding van Piet Philipse;  Wybe Kooijmans, orgel.

11 april: De heer H. van ter Meij gaat in deze dienst voor. Aanvang 19.30 uur. Organist: Jaap Haarman.

12 april: Deze Paasdienst wordt door ds. W. Nijsse verzorgd. Muzikale medewerking: Rob van Roon, orgel; Diependaal-Vocaal onder leiding van Co van der Kolk en Frans Lambour op piano. Koffiedrinken: Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk. Collecten: 1. diaconie; 2. plaatselijke kerk; 3. afdracht landelijk.

Stille Week vespers

Tijdens de Stille Week van 6 tot en met 11 april organiseren de Verbinding, Vitamine G, de Grote Kerk en de Diependaalse kerk gezamenlijke vesperdiensten. De vespers beginnen steeds om 19.30 uur en duren ongeveer een halfuur.

Plaatsen van samenkomst:
maandag 6 april: Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47
dinsdag 7 april: Vitamine G, Diependaalselaan 138
woensdag 8 april: Grote Kerk, Kerkbrink 4
donderdag 9 april: de Schuilhof, Dalweg 8a
vrijdag 10 april: diensten in eigen kerken
zaterdag 11 april: Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138

The Passion

De 10e editie van The Passion wordt dit jaar live uitgezonden vanuit Roermond. De jubileumeditie, met daarin zowel nieuwe als succesvolle nummers uit eerdere jaren gaat over het leven, sterven en opstaan van Jezus. Deze rechtstreekse uitzending kijken we samen in de Diependaalse kerk op een groot scherm op donderdagavond 9 april (Witte Donderdag). Iedereen is welkom om mee te kijken, dus nodig gerust iemand uit die ook geïnteresseerd is. Na afloop praten we nog even na, onder het genot van een hapje en een drankje. De uitzending start om 20.30 uur, de deur is open vanaf 20.15 uur.

Maurice de Jong

Koninklijke Brassband Utrecht

De Koninklijke Brassband Utrecht geeft op vrijdagavond 27 maart een concert in de Diependaalse kerk. Aanvang 20.00 uur. De band heeft meerdere concerten in onze kerk gegeven, deze waren altijd een enorm succes. Ze verzorgen jaarlijks optredens in binnen- en buitenland. De toegang is gratis. Er wordt alleen bij de uitgang een collecte gehouden voor de gemaakte kosten

Co van der Kolk

Agenda

16 maart: 20.00 uur; gemeenteavond PgH in de Bethlehemkerk.
26 maart: 20.00 uur; Bijbelkring