Wijkbericht 3-5-2021

Bij de diensten
16 mei: Deze dienst zal door ds. J.W. Scheurwater worden geleid.
Organist: Louis van Oosterom.

23 mei: Op deze zondag vieren we het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest, lang geleden in Jeruzalem, maar ook vandaag de dag in Hilversum. Ds. W. Nijsse is de voorganger. Net als in alle PGH gemeenten lezen we deze zondag Romeinen 8:18-27, waar het thema ‘schepping’ verbonden wordt met de Heilige Geest. De organist is Rob van Roon. Louis en Marjolein van Oosterom leveren ook een muzikale bijdrage aan deze dienst, met pianospel en zang.

30 mei: Op deze zondag gaat ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk voor.
Organist: Louis van Oosterom.

6 juni: Ds. W. Nijsse zal deze dienst leiden. Als het weer mogelijk is vieren we in deze dienst het Heilig avondmaal. Organist: Rob van Roon.

13 juni: Ds. M. Th. van der Sijs uit Hilversum zal in deze dienst voorgaan.
Organist: Berend de Wit.

Bijbelkring 27 mei
Deze avond hebben we om 20.00 uur weer Bijbelkring. Het is afhankelijk van de maatregelen of dat online of in de kerk is. De avond staat in het teken van het jaarthema van de PGH ‘Schepping’. We gaan met elkaar in gesprek over de lezing van Pinksteren uit Romeinen 8:18-27. Wat bedoelt Paulus met deze woorden, en op welke manier spreekt God ons hier persoonlijk aan door zijn Woord?

Faith & Friendship
Op 16 mei en 6 juni komen we weer bij elkaar met de jongerengroep om 19.30 uur. Omdat dit een jongerenactiviteit is mag dat sowieso in de kerk. We gaan het op 16 mei hebben over het thema ‘bidden’. 6 juni gaat het over ‘kerk’. We lezen een Bijbelgedeelte dat bij die thema’s past en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Nascholing 7-8 juni
Op deze data is ds. W. Nijsse afwezig in verband met zijn nascholing. Het is de vierde sessie in een serie van zes.

Ds. Willem Nijsse

Actie Kerkbalans 2021
De leden van de Diependaalse kerk hebben voor Actie Kerkbalans in 2021 een hogere toezegging gedaan dan in de voorgaande jaren. Dat is geheel tegen het patroon in, waarin jaarlijks juist een lagere toezegging terugkomt.

De toezeggingen van 2021, ondanks een wat lager ledenaantal, zijn hoger dan 2020 en 2019, en vergelijkbaar met de toezeggingen van 2018.

Het is fijn te merken dat de betrokkenheid van de leden, ondanks de fysieke afstand door Covid-19, toeneemt en u gehoor heeft gegeven aan de oproep om bijzondere aandacht aan de toezeggingen voor Actie Kerkbalans te geven.

Heeft u nog geen toezegging voor Actie Kerkbalans gedaan of de uitnodiging om toe te zeggen niet ontvangen, terwijl u wel een bijdrage wenst te doen? Neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters via kerkrentmeester@diependaalsekerk.nl of 06-52633290. Ook alle andere vragen of financiën kunt u daar kwijt.

Maurice de Jong

Bidden voor de kerk
Zoals u wellicht nog weet is een groepje binnen onze gemeente ruim twee jaar geleden begonnen met bidden. In eerste instantie was dit ingegeven door de zoektocht naar een nieuwe predikant. Ook na de bevestiging van ds. Willem Nijsse is het groepje blijven bidden. En dat gebeurt nu nog steeds twee keer in de maand, na de ochtenddienst op zondag en al bijna een jaar online. We bidden niet alleen voor de Diependaalsekerk, maar ook voor Vitamine G, de andere wijken van de PgH en de PgH als geheel. Voor de toekomst, voor juiste inzichten en beslissingen, voor de mensen in de gemeente en vooral ook of de Heilige Geest ons daarin wil leiden. Vanuit het geloof en de verwachting dat onze gebeden zullen worden gehoord. Het is belangrijk, dat de gemeente van Christus gedragen wordt door gebed. Dat is de motor achter alles was wij doen. Zodra we daarvoor weer mogelijkheden zien, zullen we weer fysiek in de kerk gaan bidden. Als u online mee wilt doen, meldt u dan aan via henk@diependaalsekerk.nl. Blijft u thuis ook mee bidden?

Namens de bidgroep,
Annemarie Biebericher