Wijkbericht 3-7-2021

Bij de diensten

De diensten op 11, 18 en 25 juli en op 1, 8, en 15 augustus zijn gezamenlijke diensten met de Bethlehemkerk. Deze zullen afwisselend in de Bethlehemkerk en de Diependaalse kerk worden gehouden. De Bethlehemkerk zorgt voor de voorgangers die in de Diependaalse kerk voorgaan; de Diependaalse kerk zorgt voor de voorgangers die in de Bethlehemkerk voorgaan. Aansluitend aan de diensten zal er wekelijks koffie en thee worden geschonken.

18 juli: Deze dienst heeft als thema: ‘Schijn bedriegt’. De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God, en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Temidden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog! Ds. Willem Nijsse zal in deze gezamenlijke dienst met de Bethlehemkerk voorgaan. Deze dienst vindt plaats in de Bethlehemkerk.

25 juli: In deze dienst, die in de Diependaalse kerk plaatsvindt, zal voorgaan ds. H.A. Weimar. Organist: Berend de Wit.

1 augustus: Het thema van deze dienst is: ‘Getuig van het Evangelie!’. Filippus, een van de eerste predikers in de jonge gemeente, wordt door de Geest van God naar een verlaten weg gestuurd. Daar heeft hij een bijzondere ontmoeting met een man uit Ethiopië.

Ds. Willem Nijsse zal in deze gezamenlijke dienst met de Bethlehemkerk voorgaan. Deze dienst vindt plaats in de Bethlehemkerk.

8 augustus: Pastor W. Vlooswijk uit Hilversum zal deze dienst in de Diependaalse kerk leiden. Organist: Louis van Oosterom.

15 augustus: In deze laatste gezamenlijke dienst zal ds. G.J. Wisgerhof voorgaan in de Bethlehemkerk.

22 augustus: De voorganger in deze dienst is ds. G. Gehrels uit Amsterdam. Organist: Jaap Haarman.

29 augustus: Ds. G.J. Mantel uit Woudenberg zal deze dienst leiden. Organist: Rob van Roon.

Vakantie ds. Willem Nijsse
Ds. Willem Nijsse is met vakantie van 2 augustus tot en met 22 augustus. Als u hem belt of mailt krijgt u in het voicemailbericht of in een automatisch antwoord op uw mail informatie over de vervanging in geval van pastorale spoedgevallen.

Aanpassingen corona-maatregelen
Nu de landelijke versoepelingen elkaar in hoog tempo opvolgen hebben we als wijkkerkenraad ook voor de kerkdiensten weer mogelijkheden gezien om een aantal maatregelen los te laten. Dat betekent dat we de volgende wijzigingen in de afspraken hebben doorgevoerd. 

 • Maximaal aantal personen van 30 naar 50;
 • De toiletten zijn weer beschikbaar;
 • Het gebruik van mondkapjes is vrijwillig;
 • We gaan weer staan op de gebruikelijke momenten;
 • Het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis spreken we samen weer hardop uit;
 • We zingen samen alle liederen ná de verkondiging, op spreekniveau;
 • Na elke dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken op het terrein naast de kerk.

Graag noemen we ook nog even de blijvende maatregelen:

 • Na de dienst geven we de voorganger en ouderling geen hand;
 • We gebruiken alleen de voordeur (ook wanneer er na de dienst koffie wordt gedronken);
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Voorbeden alleen vooraf per e-mail;
 • De garderobe blijft gesloten.

Meer informatie, waaronder het actuele gebruiksplan, vindt u op de website van onze wijkgemeente, www.diependaalsekerk.nl.

De wijkkerkenraad