Wijkbericht 30 maart

Op weg naar een meer gezonde gemeente

Dit is de titel van het conceptplan dat de leden van de kerkenraad hebben ontvangen. In de vergadering van april zal het besproken en vastgesteld worden. Het plan bevat voorstellen om de vier bijeenkomsten van het ‘gezonde gemeente project’ concreet te maken. Om u als gemeente bij dit plan te betrekken, nodigen wij u uit voor een ontmoeting op dinsdagavond 25 mei aanstaande. Voorafgaande aan die vergadering ontvangt u de tekst van het bovengenoemde plan. Wij hopen dat u die datum aanwezig kunt zijn. Het is voor de toekomst van de wijkgemeente en de accenten die de komende jaren gelegd zullen gaan worden van groot belang dat u erbij bent. Wij rekenen op uw betrokkenheid, zoals die er tot nu toe ook is geweest.

Doop en belijdenis

Sinds ongeveer een jaar ben ik in gesprek met Fred van den Dolder. Fred bezoekt geregeld de diensten in de kerk, hij is 66 jaar oud en heeft de wens uitgesproken zijn geloof te willen belijden. Aangezien hij als kind niet gedoopt is, zal hij dan tevens de doop ontvangen. Fred heeft een bewogen leven achter de rug en verlangt een ‘nieuw leven’ door Jezus Christus, onze HEER. Wat mij in onze gesprekken over geloof en doop, vergeving en genezing, bekering en wedergeboorte het meest trof, was dat Fred ‘begrijpt’ waar het over gaat. Heel bijzonder om te zien hoe de Geest van God zelf de Bijbel opent en begrijpelijk maakt.

Zoals u in ‘zondag aan de orde’ van 11 April hebt kunnen lezen, zal Fred niet in een ‘gewone’ dienst worden gedoopt. Dat heeft te maken met zijn voorkeur voor een leven op de achtergrond, waardoor hij schroom ervaart voor een grote gemeente zijn getuigenis te geven. Hoewel wij dat voor hemzelf en de gemeente jammer vinden, hebben wij begrip voor zijn wens. De leden van de kerkenraad zijn blij dat hij deze stap nu toch wil en durft te zetten. Wat mooi dat in de kerkorde van PKN ook ruimte geboden wordt voor dit soort situaties, die anders zijn dan gebruikelijk. (zie ordinantie 6, artikel 3, lid 3)

Wij vragen u om Fred op te dragen in het gebed en hem ook op te nemen in de kring van de gemeente, zodat hij zal groeien in zijn nieuwe leven als volgeling van Jezus Christus.

Agenda

Dinsdag 6 april 19.30 uur: Missionaire Werkgroep.

Maandag 12 april 19.15 uur: Catechese.

Woensdag 14 april 20.00 uur:  Leeskring over ‘De traditie van de incarnatie’.

 

Doordenkertje

Goede Vrijdag en Pasen in één zin:

God huilt met ons, opdat wij eens met Hem zullen lachen.

 

ds. Gerard Kansen

 

Stichting Diependaal

De gemeentelijke opzichter van de afdeling ‘Uitvoering Civiele Techniek’ heeft tijdens een door ons aangevraagd gesprek toegezegd om bij goede weersomstandigheden de werkzaamheden aan de Diependaalselaan voor de kerk wat in te korten en zo mogelijk in het weekend zogenaamde rijplaten vanaf de Elzenlaan dwars over de Diependaalselaan richting ons parkeerterrein te leggen. U kunt dan met de auto via de Neuweg, Hilvertsweg, Kolhornseweg, Elzenlaan op het parkeerterrein komen. Dit kan niet ieder weekend. Het weekend van 20 t/m 22 en 26 t/m 28 maart is dit gelukt. Juist voor de ingang van de kerk moeten er noodzakelijkerwijs veel en ingewikkelde werkzaamheden gebeuren. De hoofdgasleiding met veel afsluiters, waterleidingen en diverse kabels zijn volgens de gemeentelijke opzichter aan vervanging toe. Als de ondergrond niet vlak gemaakt kan worden kunnen er derhalve geen rijplaten over gelegd worden. Mijn advies is: zelf vrijdags aan het eind van de middag even gaan kijken hoe de situatie is.  C. van Asselt

 

Vanuit de kerkenraad

Vrijdag 26 maart jl. hebben we met ruim zestig personen als gemeente de jaarlijkse passiemaaltijd gevierd. De gedekte tafels zagen er keurig en gezellig uit. Ook de maaltijd was als vanouds goed verzorgd. Samen met de prachtige blokfluitmuziek, de presentatie van het gedicht en de meditatie kunnen we terugzien op een fijne avond. Het team van de activiteitencommissie, met name Annette, Atie, Arja, Ankie, Riet,Theo en Wim, heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.

 

Zondag , 1e paasdag, is er zoals gebruikelijk, na de dienst koffie drinken in de achterzaal met een kleine maar heerlijke verrassing. Tijdens de paasdienst zal ons koor Diependaal-Vocaal een aantal prachtige liederen ten gehore brengen. Er is onder leiding van onze dirigent Merijn Rombout, intensief geoefend om deze liederen zo goed mogelijk uit te voeren. Laten we proberen om aanwezig te zijn en neem zo mogelijk vrienden, kennissen en kinderen mee. C. van Asselt


Collecten

Opbrengst van de collecten op:

21 maart:  1.  € 143,59;      2.  € 114,65;  3.  € 213,55.

28 maart:  1.  € 192,15 #);  2.  € 111,50;  3.  € 135,30

#)  incl. € 50,– extra

 

Giften

Ontvangen via mevrouw Nijhuis: € 30,- voor muziek in de kerk; € 20,- voor de wijkkas.