Wijkbericht 30 november

Kerstnachtdienst

De kerstdagen naderen alweer snel. De kerkenraad heeft daarom uitgebreid gesproken over de te organiseren activiteiten rondom kerst. In de afgelopen jaren is gebleken, dat de ochtenddienst op Eerste Kerstdag steeds beter wordt bezocht. Deze dienst is inmiddels uitgegroeid tot een gezamenlijke dienst van de Diependaalse kerk en Vitamine G. De kerstmaaltijd ‘ A Taste of Christmas’ heeft de afgelopen twee jaar veel mensen naar de kerk gebracht, waaronder een groot aantal dat normaal gesproken niet of niet geregeld in de kerk komt. Daarom heeft de kerkenraad besloten ook dit jaar deze maaltijd weer te gaan organiseren. Dit alles vraagt in korte tijd veel inzet van tijd en energie van de betrokkenen, die zich bezig houden met de organisatie. De kerstnachtdienst heeft in de afgelopen jaren veel mensen aangesproken. Sinds 2008 heeft de missionaire werkgroep veel energie gestoken in deze diensten en hebben we de bewoners uit de wijk daarvoor uitgenodigd. Aanvankelijk trok dat meer publiek, maar de laatste jaren is een daling zichtbaar. Wellicht heeft dat te maken met het feit, dat er binnen de Hilversumse kerken inmiddels een groot aanbod is van diensten op kerstavond. De kerkenraad heeft daarom gemeend dat het wijselijk is dit jaar geen kerstnachtdienst te organiseren en de aandacht volledig te richten op de dienst op Eerste Kerstdag en de kerstmaaltijd ‘A Taste of Christmas’. Wij hopen en bidden dat beide activiteiten ook dit jaar weer gezegend zullen worden.

Namens de kerkenraad, Han Monsees

 

Gezamenlijke dienst met de Bethlehemkerk

Net als vorig jaar zal ook dit jaar de Oudjaarsdienst gezamenlijk met de Bethlehemkerk worden gehouden. Onze eigen voorganger ds. Gerard Kansen zal tijdens deze dienst voorgaan in de Bethlehemkerk. Verdere informatie over deze dienst kunt u ter zijner tijd lezen in het Kerkblad. Het is nog ver weg, maar ook de dienst op Hemelvaartsdag zal in samenwerking worden gehouden met de Bethlehemkerk. In deze dienst zal een van de voorgangers uit de Bethlehemkerk voorgaan in de Diependaalse kerk. Tegen die tijd zal hier uiteraard nog nadere informatie over volgen.

Namens de kerkenraad, Han Monsees

 

Agenda

Dinsdag 8 december, 19.45 uur: Kerkenraad.

Donderdag 10 december, 20.00 uur: Bijbelkring (hoofdstuk 3).

Maandag 14 december, 19.00 uur: Kernteam VG.

Dinsdag 15 december, 20.00 uur: Cursus Groeien in geloof in de bovenzaal van de kerk.

Donderdag 17 december, 20.00 uur: Bijbellezen voor Dummies.

Zaterdag 19 december, 19.00 uur: A Taste of Christmas.

 

Doordenkertje

‘Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde’. Die tekst (Korinthe 2: 2) is vaak gebruikt door dominees die intrede doen in een gemeente. En als hij die tekst koos, kon het al niet meer fout gaan. De hele gemeente zat tevreden te knikken van orthodoxie. Maar het kruis is nooit iets om tevreden bij te knikken. Zo vaak als de gekruisigde Christus werkelijk gepredikt wordt, gaat er een gericht over heel ons leven, over al onze idealen en carrières, over alles wat we bezitten en beginnen.” (Uit ‘Een goed woord’, uit preken van Gerrit de Kruijff’’, bezorgd door Udo Dedes en Jilles de Klerk, 2015)

Gerard Kansen

 

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben in de maanden oktober en november, ten gunste van het verjaardagsfonds, een bedrag van € 399,20 bijeengebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gulle gaven en medewerking!

Gerda en Ries Noort

 

Kunst in de Diependaalse kerk

Tineke van den Berg specialiseerde zich, na de Academie voor Beeldende Kunst Minerva (Groningen 1985), in houtsneden en aquarellen. Het werken met hout is een bewuste keuze van haar. Het materiaal is stevig en rekt niet uit. Bovendien vindt zij de nerf van hout mooi die zij graag wil blijven zien in de afdruk. Hout ruikt lekker, het heeft iets ambachtelijks, iets ouderwets. Het uitwerken van een schets op hout in verschillende drukgangen geeft haar grip op de chaos van kleuren en vormen. Het dwingt haar om eerst het hoogste licht te bepalen: dat wordt het eerste uit de plaat gesneden. Vervolgens wat daarna de hoogste lichtwaarde heeft. Zij snijdt geen vorm uit om de vorm, zij snijdt stukken lichtval op het object uit. Het licht vormt uiteindelijk de voorwerpen in haar voorstelling. Houtdruk geeft haar hiervoor de perfecte techniek. Bovendien is het een uitdaging om tere bloemstructuren weer te geven met een stug materiaal als hout. De expositie is van half november 2015 tot half januari 2016 in de achterzaal van de kerk te bezichtigen. Voor nadere informatie: www.tinekevandenberg.com; adres: Rembrandtlaan 5, 1231 AA Loosdrecht; tel.035-5823559.

Wietske Reitsma

 

 

Opbrengst collecten

22 november: 1. € 90,50; 2. € 97,40; 3. € 87,55; Vit. G € 44,18.

29 november: 1. € 47,25; 2. € 50,10; 3. € 62,85.