Wijkbericht 31-10-2020

Bij de diensten

15 november: In deze dienst gaat ds. W. Bos uit Amersfoort voor.
Organist: Louis van Oosterom.

22 november: Deze zondag is de laatste van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag. We gedenken op deze zondag de gemeenteleden die we in dit jaar zijn verloren. Het is dit jaar een bijzondere Eeuwigheidszondag, we zullen ook stilstaan bij de mensen die overleden zijn ten gevolge van het Coronavirus. Ds. W. Nijsse gaat in deze dienst voor en het thema is ‘Rust’, naar aanleiding van de 7e scheppingsdag waarop God rustte.We beleggen deze zondag een extra middagdienst, waarin we de families uitnodigen van de gemeenteleden die zijn overleden. U als gemeentelid bent welkom in de ochtenddienst voor de gedachtenis. De dienst ‘s middags is alleen bestemd voor de families. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging. Organist: Rob van Roon.

29 november: De dienst zal worden geleid door ds. G.J. Mantel uit Woudenberg. Organist: Berend de Wit.

6 december: Ds. I. Terlouw uit Huizen zal deze dienst leiden. Organist: Rob van Roon.

13 december: Op deze zondag gaat ds. W. Nijsse voor. We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal, op dezelfde manier waarop we het op 25 oktober al hebben gevierd. Meer informatie volgt via de mededelingen in de dienst en op de website. De dienst zal in het teken staan van Advent. Organist: Jaap Haarman.

Levende Adventskalender

Ook vanuit de Diependaal doen we mee aan de Levende Adventskalender, het project waarin verschillende kerken en andere publieke plekken de deuren openen voor gasten. De Diependaalsekerk zal in de Adventstijd vier keer open zijn voor bezoek van ieder die wil komen. Gemeenteleden van Vitamine G en Diependaal staan klaar om u te ontvangen. Het definitieve rooster is nog niet bekend, maar zal later worden gecommuniceerd. Wees welkom!

Faith & Friendship

Met de jongeren van Faith & Friendship komen we weer bij elkaar op 15 november. We hebben het dan over wat het betekent dat we mensen zijn. In Genesis 1 lezen we dat we als mens het beeld van God dragen, maar wat betekent dat?

Op 6 december vervolgen we ons gesprek en gaan we het hebben over de duistere kant van de wereld. Mensen richten veel kwaad aan op aarde. En daarbij komen allerlei rampen en ziektes, waar mensen soms niet veel aan kunnen doen. Hoe kan er dan een goede God bestaan die deze wereld heeft gemaakt?

Bijbelkring

Op 26 november komen we weer bij elkaar met de Bijbelkring. De adventstijd is dan net begonnen, waarover we verder in gesprek gaan. Naar verwachting kunt u zowel aanwezig zijn in de kerk, als meedoen via een Zoomverbinding. Neem contact op met ds. Willem Nijsse voor meer informatie. Iedereen is hartelijk welkom!

Bijbelverhaal bij de oppas

Marianne van Malenstein, Karina de Jong en ds. Willem Nijsse zijn bezig om Bijbelmateriaal beschikbaar te maken voor de kinderen bij de oppas. We hebben een map gemaakt met daarin voor elke zondag een Bijbelverhaal dat voorgelezen kan worden door degenen die de oppas doen. De map ligt in de kinderruimte. Als u als oppas ook een knutsel wilt doen of ander materiaal zoekt dat bij het verhaal past, dan kunt u kijken op: debijbel.nl/bijbelbasics.

Ds. Willem Nijsse

Kerstavonddienst

Soli Deo gloria!Op donderdag 24 december zal in onze kerk om 21.30 uur een Kerstavonddienst worden gehouden. Ds. W. Nijsse verzorgt op deze avond o.a. de meditatie. De organist is Rob van Roon. Aan het einde van de dienst wordt er gecollecteerd voor een project van Kerk in Actie, t.w.: ”Een stabiel thuis voor kinderen”.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de Diependaalse kerk en de afkondigingen in de kerkdiensten. Voor meer informatie: Adri Ruarus, telefoon: 035 – 7731816.

A Taste of Christmas

Op 12 december organiseren de Diependaalse kerk en Vitamine G het theaterprogramma A Taste of Christmas. Een kerstmarkt houden is dit jaar niet mogelijk vanwege de corona-maatregelen en daarom komen we met mooi online theaterprogramma voor Hilversummers – kinderen en volwassenen – over het verhaal van de geboorte van Jezus. Om 15.00 uur is er een interactief programma voor de kinderen met een leuke workshop die thuis kan worden uitgevoerd. Na aanmelding ontvangen de kinderen een goodiebag thuis met de materialen. Om 20.30 uur is er een online uitzending voor de volwassenen met muziek, een audiovisueel kerstverhaal en een quiz waarmee iets te winnen valt. Ook hiervoor kunnen mensen zich aanmelden om een goodiebag thuis te ontvangen. Aanmelden kan via kerst@diependaalsekerk.nl, voor meer informatie zie: www.diependaalsekerk.nl/kerst.