Wijkbericht 4 jan

Verversdatum: 4 januari 2010

 

Terugblik op diensten
In het kerkblad kijken we meestal vooruit. Nu wil ik toch graag kort terugblikken op de dienst van kerstnacht. Als missionaire werkgroep en kerkenraad zijn we bijzonder dankbaar voor deze dienst: de muziek, het zwijgende gebed, de mix van traditionele en nieuwe kerstliederen, de mooie beelden bij een lied van Kees Kraayenoord, het geschenk na afloop. Indrukwekkend vond ik dat alle medewerkers vooraf samen baden om Gods aanwezigheid en de dienst in Gods handen hebben gelegd. Een andere reden om blij te zijn is de opvallend hoge respons op de kerstkaarten: ongeveer 2/3 van de aanwezigen heeft geen kerkelijke binding (iemand zei al dertig jaar niet in de kerk te zijn geweest). De vele positieve opmerkingen na de dienst deden mij weer beseffen dat wij als gemeente ‘goud in handen hebben’ en vooral hoe bijzonder het is als iets van dat goud zichtbaar glanst.
Deze terugblik kan niet zonder de dienst van 3 januari in de Bethlehemkerk, waarin mijn vrouw Lydia (ds L.H. Kansen-Brasz), als predikant met een bijzondere opdracht aan de protestantse gemeente van Hilversum verbonden werd. Voor haar een indrukwekkend moment om haar werk als Geestelijk Verzorger van Amaris Zuiderheide en christelijke thuiszorg vanuit de plaatselijke gemeente te mogen verrichten. Bijzonder ook dat ze dat mocht doen vanuit de kerk die recht tegen over het verzorgingshuis staat en waar zoveel mensen ook als vrijwilligers actief zijn. Wij hopen dat ze daar met haar gaven mensen tot een zegen zal mogen zijn.
Dank voor kaarten en wensen
Vanaf deze plaats willen wij u allen heel hartelijk danken voor de vele hartelijke groeten en goede wensen die wij hebben ontvangen. Ook de wensen tgv onze verjaardagen in december vergeten we niet. Heel erg bedankt voor dat meeleven. Van onze kant willen wij alle lezers van het kerkblad een heel goed en gezegend nieuw jaar toewensen.
Doordenkertje
Het gaat bij het evangelie meer om ver-staan, dan om be-grijpen.
Be-grijpen is grijpen, naar mij toehalen.
Ver-staan is daarentegen op een andere plaats gaan staan,
andere grond onder de voeten krijgen.
ds. Gerard Kansen
Van uw diaconie
Zondag 10 januari mag de wijkdiaconie weer zelf het doel bepalen waarvoor de collecte bestemd is.
Ook nu weer is gekozen voor hulp aan kinderen en dit keer voor gehandicapte kinderen in Indonesië. Daar heerst nog vaak een taboe op het hebben van een kind met een verstandelijke en/of een fysieke beperking. Deze kinderen hebben dan ook weinig mogelijkheden zich te ontwikkelen. De vrouwenbond van de Torajakerk trekt zich het lot van deze kinderen aan en heeft een programma voor hen opgezet. De begeleiding is er op gericht dat de kinderen hun mogelijkheden met ondersteuning, zo goed mogelijk benutten. Er wordt basisonderwijs gegeven en les in handvaardigheid voor het maken van verkoopartikelen. Inmiddels worden er zo’n 400 kinderen – en hun ouders – vanuit 25 centra begeleid.
Met de collecte van Diependaal kunnen wij dit mooie werk steunen.
Namens uw diaconie, J.C. van der Luijt
De Egelantier
De collecteopbrengst van de diensten in de Egelantier over de maanden okt t/m dec 2009
bedraagt  € 41,00. Dit bedrag gaat naar de wijkkas van de Diependaalse kerk.
De opbrengst van de kerstcollecte in de Egelantier bedraagt € 37,00 en is bestemd voor Hospice Kajan. Alle bezoekers hartelijk dank voor uw bijdragen.
De eerstvolgende dienst wordt gehouden donderdag 14 januari om 9.30 uur in Hof van Holland, zorgcentrum Egelantier.
Hartelijke groet,  Ans Brauns
Gift
Via ds. Kansen is een gift ontvangen van € 25,– voor de wijkkas.
Collecten
De opbrengst van de collecten is als volgt:
1.                             2.                        3.
06 december: €  170,01       €  138,05         € 187,92
13 december:  € 105,40       €  102,20        € 126,75
20 december:    €  107,92       € 100,40      € 108,50
24 december: € 342,00                 —                    —
25 december :   € 232,50      € 148,90        € 191,90
27december: €   46,80         €    48,65         € 66,90
31 december: €   38,05         €    32,25         € 50,85
03 januari: € 70,70          €    67,15         € 84,90