Wijkbericht 4 januari

Terugblik december

Het was een maand waarin wij als kerk mooie dingen hebben ontvangen. Zonder naar volledigheid te streven wil ik er enkele noemen. De Evensong op zondagavond 11 december was erg mooi. De combinatie van lezingen en prachtige gezangen mocht er zijn.

Gezien de reacties na afloop werd dit ook erg gewaardeerd, mede vanwege de medewerking van Vocaal ensemble Voices onder leiding van Piet Philipse.

Een ander hoogtepunt was A Taste of Christmas op 17 december. Bijna 80 mensen hebben wij op een prachtige avond kunnen trakteren. Deze keer hebben wij ervoor gekozen het programma zelf uit te voeren. Dat maakte het tot echt iets van ons allemaal. Ontroerend was het dat verschillende mensen teruggaven dat deze avond hen kracht en steun heeft gegeven. Opvallend veel mensen gaven aan dat zij alléén naar de maaltijd kwamen. Hoe mooi is het dan om te horen dat zij zich niet alleen voelden, maar hebben genoten van de hartelijke sfeer en de onderlinge openheid. Op de een of andere manier lukte het meer dan eerdere avonden om mensen aan de tafels met elkaar in gesprek te laten zijn. Wat daar zeker toe bijgedragen heeft waren de prachtige foto’s die iets van kerst verbeeldden en de interactieve quiz die werd gespeeld met de tablets. Uiteraard deed ook de bediening en de kwaliteit van het eten een behoorlijke duit in het zakje.

Een week later vierden wij op 25 december het kerstfeest in een overvolle kerk. Met bijdragen van muziekteam en koor, leiding van het jongerenwerk en de kinderen was het een waar feest. Na afloop bleven veel mensen langdurig napraten en werd er aan alle jongeren die wij kennen een kerstcadeau gegeven of gebracht.

 

Beroep Capelle aan den IJssel

Tussen de kerstdrukte door kwam er ook nog een beroep uit de Dorpskerk van Capelle aan den IJssel. Op 27 december kwam een delegatie van de kerkenraad de beroepsbrief persoonlijk brengen. Aangezien ik die gemeente niet ken, zal ik daar op 8 januari voorgaan in de ochtenddienst. Daarna heb ik nog een week om te overwegen het beroep al dan niet aan te nemen. U zult begrijpen dat dit de nodige onrust veroorzaakt, bij onszelf maar ook onder gemeenteleden in Hilversum en Utrecht, waar Lydia werkt.  Wat is wijs en waar voel ik, voelen wij ons door God geroepen? De woorden die ons in dit proces vergezellen komen uit Romeinen 8 vers 28: ‘’Wij weten dat voor hen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn God alle dingen laat meewerken ten goede.” De vele reacties uit de Diependaalse kerk, Vitamine G en de Nieuwe Kerk in Utrecht raken ons en helpen ons zeer in het proces van (over)wegen. Wij vertrouwen erop dat God zijn woorden waarmaakt voor ons en de betrokken gemeenten.

 

Pastoraat

Van zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 februari kunt u voor urgente pastorale zaken contact opnemen met Frans Lambour, telefoon 035-6231010 of per mail franslambour@gmail.com

 

Doordenkertje

Op een bepaalde manier zijn geloof en welvaart als olie en water.

Ze zijn moeilijk te mengen en gaan vaak niet samen.

Gerard Kansen

 

 

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben in de maand november, ten gunste van het verjaardagsfonds, een bedrag van € 219,00 bijeengebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank

voor uw gulle gaven en medewerking!

Gerda Noort