Wijkbericht 6-10-2020

Bij de diensten

In de periode tot en met 22 november hebben we met de hele Protestantse gemeente Hilversum een serie diensten over de scheppingsdagen. Dit in het kader van het jaarthema ‘Schepping’. In de achterzaal van de kerk hangen schilderijen over de schepping gemaakt door Bob Pestman. Elke zondag staat een van de dagen centraal in de dienst. De dagen komen niet op volgorde voorbij, maar wel eindigen we 22 november, op eeuwigheidszondag, in alle wijken met de 7e dag.

18 oktober: Deze zondag gaat het over de zesde dag, de schepping van landdieren en de mensen. Ds. J.W. Scheurwater is onze voorganger. De lezingen zijn o.a. Genesis 1: 24-31 en Matteüs 11: 2-5. Het motto van dienst is: “Gezegend om vrucht te dragen.”
Organist: Berend de Wit.

25 oktober: Deze zondag gaat het over de tweede dag van de schepping van de wereld. Het water op aarde wordt gescheiden van het water boven de aarde en het hemelgewelf ontstaat. Ds. W. Nijsse is de voorganger van deze zondag.
Organist: Rob van Roon.

1 november: Voorganger in deze dienst is ds. A. de Boer uit Utrecht.
Organist: Jaap Haarman.

8 november: Deze zondag gaat het over de vijfde dag van de schepping van de wereld. In het water op aarde schept God zeemonsters en allerlei soorten vissen. Aan het hemelgewelf schept hij vogels. Ds. W. Nijsse is de voorganger van deze zondag.
Organist: Rob van Roon.

Bijbelcafé

Woensdagavond 21 oktober leiden Han Monsees en ds. Willem Nijsse een avond in het Bijbelcafé. De serie Bijbelcafé-avonden staat dit jaar in het teken van het jaarthema ‘Schepping’. Op 21 oktober is het thema ‘Het universum als schepping’. We gaan deze avond in op de relatie tussen een natuurwetenschappelijke en een gelovige christelijke visie op de schepping. Kijk voor meer informatie over deze en andere Bijbelcafé-avonden op www.bijbelcafé.nl.

Bijbelkring

Donderdag 29 oktober gaan we verder met de Bijbelkring. De tekst van deze avond is Genesis 1, het scheppingsverhaal. Ds. Willem Nijsse zal ons meer vertellen over de achtergronden en de betekenis van de tekst. We gaan daarnaast met elkaar in gesprek over de betekenis van het scheppingsverhaal voor ons vandaag.

ds. Willem Nijsse

Bevestiging ouderling

De kerkenraad is zeer verheugd, dat op 4 oktober Henk van ter Meij is bevestigd tot ouderling van onze wijkgemeente. De kerkenraad is hiermee weer voltallig en dat is een reden tot grote dankbaarheid. Ondanks deze corona-tijd was de kerkzaal goed gevuld en het werd een feestelijke dienst.

Collectes in Corona-tijd

Sinds 6 september jl. is het weer mogelijk om als gemeente samen te komen in de kerkzaal. Zoals in de afgelopen maanden was aangekondigd is er sindsdien extra gecollecteerd, voor de collecte-doelen waarvoor in de tijd van alleen ‘onlinediensten’ niet kon worden gecollecteerd. Wij kunnen u melden dat er inmiddels 3000 euro is ontvangen. Namens de kerkrentmeesters en de diakenen hartelijk dank voor uw gulle giften.

Annemarie Biebericher