Wijkbericht 6-6-2021

Bij de diensten juni/juli

20 juni: Deze dienst zal worden geleid door ds. H. Brandsen uit Harderwijk. Organist: Rob van Roon.

27 juni: Op deze zondag lezen we verder in het boek Handelingen. We zien hoe de eerste christenen onder druk werden gezet om hun geloof af te zweren en hoe ze toch stand hielden in gebed en getuigen. We lezen hierover in Handelingen 4:23-31. Ds. Willem Nijsse gaat in deze dienst voor. Organist: Louis van Oosterom. Extra muzikale medewerking door het Muziekteam.

4 juli: Ds. W. ten Voorde uit Nunspeet zal in deze dienst voorgaan. Organist: Rob van Roon.

11 juli: In deze eerste gezamenlijk zomerdienst met de Bethlehemkerk gaat ds. J.W. Scheurwater voor. Tot en met 15 augustus zullen deze gezamenlijke zomerdiensten afwisselend in de Bethlehemkerk en de Diependaalse kerk worden gehouden. Organist: Louis van Oosterom.

Bijbelkring 24 juni

Op 24 juni om 20.00 hebben we de laatste ontmoeting van dit seizoen met de Bijbelkring. We maken kennis met de eerste christengemeente in Jeruzalem en zien hoe zij volharden in het geloof, ook in moeilijke omstandigheden. En hoe ze vrijmoedig getuigen van de hoop die in hen is. De tekst is Handelingen 4:23-31.

De Bijbelkring vindt plaats in de achterzaal van de kerk. Het is ook mogelijk om online mee te doen. Geef u dan op bij ds. Willem Nijsse.

Ontmoetingspastoraat 8 juli

Op 8 juli vindt de tweede bijeenkomst van het ontmoetingspastoraat plaats. Het is een nieuw initiatief in de Diependaal, voor de ouderen. Eens in de maand komen we met deze groep bij elkaar in de kerk, om daar elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over een thema. Het ontmoetingspastoraat gaat uit van drie pijlers:

  1. Ontmoeting. Gastvrijheid vinden we belangrijk. Deze groep is een open en gezellige groep waar iedereen welkom is. Schroom dus ook zeker niet om een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw mee te brengen. Ook als u verder niet kerkelijk betrokken bent of als u bij een andere kerk meeleeft bent u van harte welkom bij deze groep. We nemen de tijd om bij koffie en thee bij te praten en elkaar te leren kennen.
  2. Verdieping. Elke keer staat er een thema centraal. Ds. Willem Nijsse en Henk van ter Meij geven een inleiding bij dit thema, bijvoorbeeld aan de hand van een lied of een Bijbeltekst.
  3. Gesprek. We gaan met elkaar in gesprek over het thema. Het is een open gesprek waar u uw ervaringen kunt delen en kunt luisteren naar de ervaringen van anderen.

De bijeenkomst is op donderdag 8 juli om 11.00 in de achterzaal van Diependaalsekerk. Vervoer van en naar de kerk moet u zelf verzorgen. Voor deze bijeenkomst moet u zich aanmelden bij ds. Willem Nijsse. Dat kan via 06-40794651 op de dinsdag of donderdag overdag. Er volgt t.z.t ook nog een aankondiging via de mededelingen in de dienst.

ds. Willem Nijsse