Wijkbericht 6 juni

Huwelijksjubileum

De heer en mevrouw Maarleveld (Vondellaan 143, 1217 RX) waren op 6 juni 65 jaar getrouwd. Samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben zij daar dankbaar in kleine familiekring aandacht aan geschonken, Wij feliciteren dit briljanten echtpaar van harte met dit bijzondere jubileum en wensen hen het volgende toe:

Wij bidden u God zegen toe.

Neemt die eerbiedig aan.

hoe ook uw weg mag gaan.

Nog kent geen mens het wat en hoe

Gij moogt vertrouwend lopen

God doet de toekomst open.

 

Pinksteren en dan

Ongeveer een maand geleden hebben wij Pinksteren gevierd. Dit feest wordt ook wel de verjaardag van de kerk genoemd. Op Pinksteren zag de gemeente van Jezus Christus het levenslicht. Het gaat na de geboorte van een baby ineens snel. Negen maanden leefde het kind in het lichaam van de moeder. Dan is het moment aangebroken waarop het kind zelf moet ademhalen. Wat een geweldig wonder om dat te zien gebeuren. De longen gaan hun werk doen. De spijsvertering komt op gang. Het kind leeft. Wie de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen leest, ziet eenzelfde wonder gebeuren. Je zou de discipelen tijdens het leven van Jezus kunnen vergelijken met een baby in het lichaam van de moeder. Zij teren volkomen op hun Heer. Dan wordt het Hemelvaart. De dagen daarna blijven ze dicht bij elkaar, vurig een eensgezind wijden zij zich aan het gebed. Totdat het Pinksteren wordt en de Heilige Geest het leven in gang zet: “en allen werden vervuld van de Heilige Geest”. De gemeente is geboren. Het lichaam van Christus op aarde. Dat lichaam gaat ademhalen, alle lichaamsfuncties komen op gang. Over het leven van de eerste gemeente staan prachtige dingen aan het slot van Handelingen 2:

“Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden”.

 

Agenda

Dinsdag 14 juni, 19.45 uur: Kerkenraad.

Woensdag 15 juni, 19.30 uur: Zes eeuwen kerk in Hilversum, Sint-Vituskerk Emmastraat.

Donderdag 16 en 23 juni, 20.00 uur: Doopkring.

Maandag 20 juni, Kernteam Vitamine G.

Gerard Kansen

 

 

Afscheid penningmeester Stichting Diependaal

Op 5 juni is op informele wijze afscheid genomen van Herman Oudhof als penningmeester van de Stichting Diependaal. Sinds de oprichting, 26 jaar geleden, heeft hij op voortreffelijke wijze gezorgd voor de financiën van de Stichting. Met een dankwoord, bloemen en een mand vol lekkernijen werd hij in het zonnetje gezet.

Theo Biebericher

 

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben in de maanden april en mei, ten gunste van het verjaardagsfonds, een bedrag van € 372,– bijeengebracht.

Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gulle gaven en medewerking!

Gerda Noort