Wijkbericht 6 sept

Huwelijksjubileum

Op 7 september was het 50 jaar geleden dat het echtpaar Kuiper-Burger (Van Almondelaan 30) elkaar het ja-woord gaf. In die 50 jaar hebben zij mooie dingen beleefd, maar aan hen is verdriet ook niet voorbijgegaan. Wij wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen de nabijheid en zegen van de Heer, onze God voor de tijd die komt.

Gemeente Groei Groepen (GGG)

De commissie die deze vorm van kringwerk binnen de gemeente gaat begeleiden is onlangs samengekomen. Op zaterdag 11 september gaan wij met groep naar Gouda om de landelijke startdag mee te maken. Als u of jij mee wilt, meld je dan zsm aan bij Gerard Kansen.

Op zondag 26 september hopen wij in de dienst aandacht te geven aan het jaarthema van de GGG: ‘Jezus, als God de hemel opent’. In die dienst zal een lid van de commissie iets meer vertellen over de opzet en de manier waarop binnen de gemeente de GGG vorm zal gaan krijgen.

Mensen die zich al voor een GGG hebben opgegeven of dat overwegen nodigen wij in ieder geval uit voor een gezamenlijk begin op dinsdag 28 september, om 20.00 uur in de kerk.

Catechese

Binnenkort vallen de uitnodigingen voor de catechese bij onze jongeren in de bus. De startavond is maandag 20 september, van 19.15 – 20.15 uur. De volgende avonden vinden om de week plaats en wel op 4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november en op 13 december. Jullie zijn ook nu weer welkom in de pastorie aan de Elzenlaan 32. De eerste twee avonden worden geleid door ds. Lydia Kansen, daarna neem ik (Gerard Kansen) het stokje over. Als er jongeren zijn van 12-17 die (nog) niet in de wijkgemeente staan ingeschreven maar wel willen meedoen, dan kan dat altijd. Neem dan even contact met mij op of kom gewoon op de eerste avond.

Moment van aanbidding en gebed

Op zondag 26 september hopen wij, na de reguliere ochtenddienst, voor de eerste keer samen te komen voor gebed en aanbidding. Zoals u zich vast nog wel herinnert was een van de vijf voornemens van het beleidsstuk ‘op weg naar een meer gezonde(n) gemeente’ het onderzoeken van mogelijkheden naar het opstarten van een tweede missionaire dienst. Het plan is om op de laatste zondag van elke maand na de ochtenddienst met mensen bij elkaar te komen om te zoeken naar Gods wil en de leiding van de Heilige Geest. Tevens willen we een bezoek brengen bij gemeenten waar deze diensten al worden gehouden en zo mogelijk met mensen daar in gesprek gaan. Op deze manier hopen wij te ontdekken welke vorm in Hilversum past en bij onze gemeente aansluit.

Ieder die mee wil denken en bidden is welkom vanaf 11.30 uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn, dan wil ik vragen in ieder geval met ons mee te bidden (zie ‘doordenkertje’).

Agenda

Zaterdag 11 september 09.00 uur verzamelen bij de kerk voor de landelijke startdag van de GGG in Gouda.

Dinsdag 14 september 19.30 uur missionaire werkgroep in de kerk.

Doordenkertje

Het huis van het geloof heeft het gebed als fundament.

Inzenden kopij t.b.v. het Kerkblad en Diependaalcontact

In verband met de opname in het ziekenhuis van mw. S.L.Kramer-Blok, zal ik – Theo Biebericher – tijdelijk de werkzaamheden, die zij voor het Kerkblad en Diependaalcontact deed, overnemen. Heeft u kopij voor deze bladen, wilt u deze dan naar mij toezenden. Voor eventuele vragen e.d. kunt u altijd even contact met mij opnemen.

E-mailadres: diependaal-c@hotmail.com Tel.nr. 6853982.

Theo Biebericher

Gift

Via G.Th.Biebericher is een gift ontvangen van € 5,– voor het verjaardagsfonds.

Opbrengsten collecten

22 augustus: 1. € 235,30; 2. € 94,10; 3. € 105,20

5 september: 1. € 612,75; 2. € 91,60; 3. € 136,75