Wijkbericht 7-7-2022

Bij de diensten
In de zomerperiode van 17 juli t/m 21 augustus hebben we gezamenlijke diensten met de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Afwisselend worden deze diensten in de Bethlehemkerk en de Diependaalse kerk gehouden.

24 juli: Deze dienst vindt plaats in de Bethlehemkerk. Ds. W. Nijsse gaat voor in de dienst. We lezen uit Kolossenzen 2:6-15. Best een lastige brief, die brief aan de Kolossenzen. Maar er staan veel mooie dingen in, waar we ook voor ons geloof vandaag veel aan kunnen hebben. Het gaat om: Christus centraal!

31 juli: Deze dienst, die geleid wordt door ds. A. de Boer uit Utrecht, wordt in de Diependaalse kerk gehouden. Organist: Rob van Roon.

7 augustus: Ds. D.M. van der Wel uit Langbroek zal in de Bethlehemkerk voorgaan.

14 augustus: In de Diependaalse kerk leidt ds. J.W. Scheurwater de dienst. Muzikale medewerking: Rob van Roon, orgel; Henk Liberia, trompet.

21 augustus: Dit is de laatste gezamenlijke dienst deze zomer die plaatsvindt in de Bethlehemkerk. Ds. W. Nijsse is de voorganger. We lezen weer uit Kolossenzen. Nu hoofdstuk 3:1-11. We richten ons op Christus en veranderen daardoor van binnenuit. We veranderen in mensen die lijken op God, onze Schepper.

Ontmoetingspastoraat
30 juni hadden we de laatste ontmoeting met het ontmoetingspastoraat. We hebben een fijn jaar gehad waarin we vele mooie gesprekken hebben gevoerd. Wel was het groepje net een beetje aan de kleine kant. We hebben daarom besloten om volgend seizoen niet verder te gaan met het ontmoetingspastoraat. We bezinnen ons op een nieuwe groep met een andere invulling. Daar hoort u later meer over.

Zomervakantie
Van 25 juli t/m 14 augustus is ds. Willem Nijsse op vakantie. Voor dringende pastorale vragen zoals uitvaarten kunt u contact opnemen met Frans Lambour. Bel het nummer van ds. Willem Nijsse en u hoort het telefoonnummer van Frans op het voicemailbericht. In overleg met de kerkenraad wordt er dan een vervangende predikant uit Hilversum ingeschakeld.

Ds. Willem Nijsse

Diependaal zingt
Met veel plezier kijken we terug op de eerste na de coronatijd gehouden zangavond op 10 juni jl. Wat was het een feest om met elkaar verschillende liederen ter ere van God te mogen zingen. Naast het orgel werden we begeleid door drie trompettisten. De aanwezigen gingen heel enthousiast huiswaarts. Dat bleek onder meer uit het feit dat ’s avonds al de eerste verzoeken op de mail binnenkwamen voor te zingen liederen op de volgende zangavond. We kijken uit naar de volgende avond die na de zomervakantie op 23 september zal worden gehouden.

Theo Biebericher