Wijkbericht 8-12-2022

Bij de diensten
18 december: In deze dienst gaat voor ds. G.J. Mantel uit Woudenberg. Organist: Rob van Roon.

24 december: Om 21.30 uur hebben wij op Kerstavond weer onze jaarlijkse Kerstavonddienst. Centraal staat het zingen van Kerstliederen. Ook het Kerstevangelie wordt gelezen en ds. W. Nijsse houdt een meditatie. Het is altijd bijzonder om zo op Kerstavond met elkaar in de kerk te zijn. Het is ook een mooie gelegenheid om buren of vrienden mee naar de kerk te nemen, die normaal niet naar de kerk gaan om zo het goede nieuws te delen. Organist: Rob van Roon.

25 december: Op Kerstmorgen gaat ds. W. Nijsse voor. Louis van Oosterom is de organist en Co van der Kolk speelt op de trompet in deze feestelijke dienst, waarin we het Kerstfeest vieren.

26 december: Gezamenlijke dienst in de Grote kerk.

31 december: Deze Oudejaarsdienst wordt samen met de Bethlehemkerk gevierd in de Diependaalse kerk. De voorganger is ds. A. de Oude uit Loosdrecht. Deze dienst begint om 19.30 uur. Organist: Rob van Roon.

1 januari: Ds. A. van Duinen uit Bodegraven zal in deze Nieuwjaarsdienst voorgaan. Organist: Rob van Roon.

8 januari: De voorganger in deze dienst is ds. W. Nijsse. Organist: Jaap Haarman.

18 december Volkskerstzang
Bij de jaarlijkse Volkskerstzang in de Vituskerk aan de Emmastraat op 18 december wordt de meditatie dit jaar verzorgd door onze wijkpredikant ds. W. Nijsse. De organisatie is in handen van het Gooisch Fanfare Orkest Hilversum o.l.v Joop Nijholt. Medewerking wordt verleend door het Vocaal Ensemble “The New Baroque Singers” o.l.v Piet Philipse. Burgemeester Gerhard van den Top verzorgt de schriftlezing. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang.

Bijbelkring
Op 5 januari is er weer een Bijbelkring. Deze begint om 20.00 uur en we komen bij elkaar in de consistorie van de kerk. Rond 21.30 uur ronden we weer af. Iedereen is van harte welkom!

Vakantie ds. W. Nijsse
Ds. W. Nijsse is van 26 december t/m 1 januari afwezig in verband met vakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met Frans Lambour. Er zal dan een vervangende predikant worden benaderd. Het nummer van Frans Lambour staat op de voicemail van de telefoon van ds. W.Nijsse.

Ds. W. Nijsse

Diependaal zingt
Na het succes van de zangavond op 18 november, starten we in het nieuwe jaar weer met een serie “Diependaal zingt”. De eerste avond is op vrijdag 13 januari, aanvang 19.30 uur. Uit de vele verzoeken van te zingen liederen is een mooi programma samengesteld. We hopen weer een goede avond te mogen beleven, tot eer van God. De volgende zangavond is gepland op vrijdagavond 10 maart. Voor deze avond kunt u reeds per e-mail verzoeken indienen (zang@diependaalsekerk.nl). Houdt u van zingen, kom dan op vrijdagavond meezingen.

Theo Biebericher

Verkoop oliebollen en appelflappen
Ook dit jaar zullen er weer oliebollen en appelflappen worden verkocht ten behoeve van stichting Laleaua. Net als andere jaren komen de oliebollen en appelflappen van bakker Cor Mühl uit Weesp. We zijn de bakker zeer dankbaar dat hij – ondanks de enorm gestegen energieprijzen – toch bereid is zich in te zetten voor het goede doel De oliebollen kosten 1,40 euro per stuk (met of zonder krenten en rozijnen). De appelflappen en appelbeignets kosten 2,30 euro per stuk. We hopen dat u weer wilt meedoen met deze actie! Op 30 december van 11.30 uur tot 15.00 uur kunt u uw bestelling ophalen bij Ans en Evert Borgers (J.P. Coenstraat 28). Mocht u er de voorkeur aan geven dat wij uw bestelling komen brengen, dan is dat ook mogelijk (in Hilversum). Wij vragen daarvoor 2,50 euro extra.

U kunt uw bestelling doorgeven door uw gegevens en bestelling op de lijst te schrijven, die in de hal van de kerk hangt. U kunt deze ook doorgeven aan Ans en Evert Borgers of aan ondergetekende.

Annemarie Biebericher