Wijkbericht 8 september

Geboren

Je bent bijzonder

je bent een wonder

je hebt een hele grote schat

je bent een wonder

God maakte jou

zo bijzonder

 

Deze woorden sieren het geboortekaartje van Esmeé Carla Louisa. Op 26 augustus is zij geboren als dochter van Tjalke en Lianne de Jong- Spriensma en zusje van Céline (Minckelerstraat 16; 1221 KH). Zowel namens de deelnemers aan Vitamine G als de Diependaalse kerk willen we jullie van harte gelukwensen met jullie prachtige dochter. We hopen en bidden dat Esmée onder jullie zorg en liefde zal uitgroeien tot een door God en mensen geliefd mensenkind.

‘’Heer wij prijzen U

voor ‘t leven dat U geeft.

Dank dat U aan het begin staat,

tot het einde met ons meegaat”

(Hemelhoog 504).

 

Pastorale medewerkers

“Beloof je voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk tot je is gekomen”? Deze vraag werd op startzondag gesteld aan Arja Biebericher, Simone van Haften, Wilma Moleman, Willy Nijhuis, Corine Reinders, Wietske Reitsma, Loes de Ronde en Klasien Vos. Telkens klonk het antwoord ‘ja’. Daarmee gaven deze pastorale medewerkers aan dat uw verhaal veilig is. Dat is namelijk de vertrouwensbasis van het persoonlijke gesprek. Mocht u bezoek van een van hen ontvangen dan weet u dat in ieder geval.

De kerkenraad is erg dankbaar dat dit team, dat verder bestaat uit Ans Borgers, Els van Loenen en Joke Dijk, zich wil inzetten voor de pastorale zorg in de wijkgemeente. Elk van hen is verantwoordelijk voor een aantal adressen. We hopen hiermee het vertrek van pastorale wijkouderlingen Inge Bos en Willy Nijhuis enigszins te kunnen opvangen. Wel is het zo dat een pastorale medewerker geen ouderling is. We hopen dat u hen hartelijk zult verwelkomen. Mocht u bezoek op prijs stellen dan kunt u dat aangeven aan de coördinator van de pastorale medewerkers, Rianne ten Voorde, 035-6880026, mail@riannetenvoorde.nl

 

Doordenkertje

‘De beste manier om bestaande kerken te vernieuwen, is het planten van nieuwe kerken’.

Een prikkelende uitspraak van de New Yorkse predikant Tim Keller (‘Centrum kerk’, pagina 334-339). Ik neem die over als vervolg op de preek op startzondag over Handelingen 27, waar ik het schip in nood vergeleek met de situatie van de kerk en pleitte voor het ruimte geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals bijvoorbeeld Vitamine G. Keller beweert het bovenstaande op grond van het volgende:

  1. Nieuwe kerken dagen andere kerken uit zichzelf te onderzoeken.
  2. Nieuwe kerken nemen (a) nieuwe generaties, (b) nieuwe inwoners en (c) nieuwe mensen snel op.
  3. Nieuwe kerken leiden nieuwe, christelijke leiders op.
  4. Nieuwe gemeenten kunnen door hun missionaire insteek nieuwe leden leveren voor bestaande kerken.

Gerard Kansen

 

Startzondag

Op 6 september zijn we als Diependaalse kerk en Vitamine G het nieuwe kerkelijk seizoen gezamenlijk begonnen. Deze startzondag begon met een gezamenlijke dienst om 10 uur. Na de dienst was er gelegenheid mee te doen aan een spel, een soort Levensweg. Het spel had niet als doel te winnen, maar elkaar beter te leren kennen. Aan de hand van vragen ontstonden er veel mooie gesprekken. Goed om elkaar op deze manier beter te leren kennen. Als afsluiting zongen we samen rondom de piano. Een mooie dienst en een goede start van het nieuwe seizoen.

Annemarie Biebericher

 

Gemeente Groeigroep op zondagavond

Al enige jaren komt er op zondagavond eenmaal in de drie weken een Groeigroep bij elkaar. We werken met een programma voor Groeigroepen, maar er is daarnaast volop gelegenheid voor uw eigen inbreng.

Op zondag 20 september zullen we na de zomerstop weer starten. We beginnen dan met een informeel samenzijn en een maaltijd. Misschien heeft u ooit gedacht zou dit iets voor mij zijn, maar is het er nog nooit van gekomen. Een mooie gelegenheid om onze gast te zijn op deze avond en de sfeer te proeven .

Tot nu toe bestaat onze groep uit wat oudere leden (50 plussers) maar natuurlijk zijn alle leeftijden welkom!

Ook dit is een onderdeel van “Gemeente” zijn vanuit de Diependaalse kerk.

Lijkt het u leuk om hierbij aanwezig te zijn neem dan contact op met :

Ans Borgers, tel. 6218608 (ansborgers@hotmail.com) of met Juditta Poot, tel. 5449792 (judittapoot@live.com)

 

Opbrengst zendingsbussen voor de familie Goedhart

Afgesproken was dat dit jaar de opbrengst van de zendingsbussen tot 1 september zou worden ingezameld voor de familie Goedhart. Het totaalbedrag bedraagt € 305,- en is overgemaakt naar de GZB. De familie Goedhart is na een verblijf van ruim 4 jaar teruggekeerd uit Peru.

Het deelgenoot zijn van de Diependaalse kerk voor dit project in Peru is hiermee tevens beëindigd. Verdere informatie over het doel van de zendingsbussen kunt u vinden in het Diependaalcontact van september.

Namens de familie Goedhart hartelijk dank voor alle bijdragen en medeleven in de afgelopen 4 jaar.

Barthold Reinders.