Wijkbericht 9 juni

Ouderensoos

Tijdens de dienst van 7 juni jl. hebben alle medewerkers van de ouderensoos een bos bloemen ontvangen als dank voor hun inzet in de afgelopen jaren. Elke donderdagmiddag waren zij trouw aanwezig en verzorgden een gezellige middag voor de ouderen. Op 11 juni was de laatste soosmiddag, een mooie afsluiting met een borrel en een heerlijke maaltijd. De kerkenraad is dankbaar voor het feit dat de soos in al die jaren voor de ouderen een plek voor ontmoeting en ontspanning heeft kunnen zijn. Alle medewerkers nogmaals hartelijk dank!

De kerkenraad

 

Opnames tijdens Vitamine G

Zoals in het vorige Kerkblad was aangekondigd, zullen er bij Vitamine G opnames worden gemaakt door een filmploeg vanuit de PKN. Een exacte datum was toen nog niet bekend. Inmiddels is duidelijk dat de camera’s gaan draaien voor, tijdens en na de samenkomst op 14 juni. Zie ook onder Vitamine G.

Kernteam Vitamine G

 

Kerkennacht

Op zaterdagavond 20 juni a.s. zal de Diependaalse kerk de deuren van het kerkgebouw open zetten in het kader van Kerkennacht 2015. Vanaf 19.00 uur – 22.00 uur zijn belangstellenden uit de buurt of van elders van harte welkom een kijkje te komen nemen in de kerk. Wij zijn nog op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden gastvrouw of /-heer te zijn tijdens (een deel van) deze avond. Voor een gesprekje met de bezoekers of om te helpen in de catering. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden, dan kunt u terecht bij Maurice de Jong (maurice.de.jong@hotmail.com) of ondergetekende (alcbieb@hotmail.com).

Namens de Missionaire werkgroep, Annemarie Biebericher

 

Avondmaal nieuwe stijl

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van mei besloten dat we als gemeente het avondmaal op een nieuwe wijze gaan vieren. Deze nieuwe wijze houdt in, dat we niet meer zullen plaatsnemen aan tafels. De predikant en diakenen zullen voor in de kerkzaal staan om het brood en de wijn uit te delen aan de gemeenteleden, die dan op hun beurt naar voren lopen. De wijn wordt daarbij zowel in de grote avondmaalsbekers als in kleine bekertjes opgediend. De kerkenraad heeft hiertoe besloten, na een evaluatie van de avondmaalsvieringen in de afgelopen maanden. U kunt hierover meer lezen in het Diependaalcontact van juni. Uiteraard zal na de eerstvolgende viering een evaluatie volgen van deze nieuwe wijze van vieren.

De kerkenraad

 

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben in de maanden april en mei ten gunste van het verjaardagsfonds een bedrag van € 389,55 bijeengebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gulle gaven en medewerking.

Gerda Noort

 

Opbrengst collecten

24 mei: 1. € 142,55; 2. € 100,70; 3. € 102,60.

31 mei: 1. € 35,50; 2. € 37,95; 3. € 60,20.

7 juni: 1. € 119,35; 2. € 66,–; 3. € 73,85.