Wijkberichten augustus

Bij de diensten

27 augustus: In deze laatste gezamenlijke zomerdienst met de Bethlehemkerk gaat ds. S.H. Dekker uit Bunschoten/Spakenburg voor. Deze dienst zal worden gehouden in de Diependaalse kerk.

Organist: Rob van Roon.

3 september: Voorganger is ds. W. Nijsse, die in deze dienst afscheid van de wijkgemeente Diependaal zal nemen. Zie ook het hieronder vermelde onder ‘Afscheid ds. Willem Nijsse’.

Organist: Louis van Oosterom.

10 september: Deze dienst zal worden geleid door ds. W. ten Voorde uit Nunspeet.

Organist: Rob van Roon.

17 september: Ds. W. Bos uit Utrecht zal in deze dienst voorgaan.

Organist: Jaap Haarman.

Afscheid ds. Willem Nijsse

Op zondag 3 september zal ds. Willem Nijsse nog een laatste keer voorgaan in de Diependaalse kerk waarna hij dan afscheid neemt van de wijkgemeente Diependaal.

Na de dienst zal ds. Willem Nijsse hartelijk toegesproken worden door een vertegenwoordiger van de kerkenraad en door vertegenwoordigers van de PgH.

Hierna kan er gezamenlijk een kop koffie of thee worden gedronken in de achterzaal van de kerk.

Tijdens deze gelegenheid kunt u persoonlijk afscheid nemen van Willem en Irene.

Na het afscheid

Na het afscheid van ds. Willem Nijsse is ds. Hillegonda Ploeger van de Bethlehemkerk beschikbaar voor het crisispastoraat, mits dit niet in strijd is met andere werkzaamheden die zij moet verrichten.

Mocht dit het geval zijn dan zal er binnen de PgH naar een andere oplossing gezocht worden.

De contactpersoon voor pastorale zorg is de heer Frans Lambour.

Mocht pastorale zorg nodig zijn, neemt u dan contact op met Frans, tel.: 035 623 10 10. Frans neemt dan vervolgens contact op met ds. Ploeger.

De nog geplande preekbeurten van ds. Willem Nijsse in de resterende maanden

van 2023 zijn ondertussen ingevuld met andere predikanten.

De wijkkerkenraad

Diependaal zingt

Na de zomerperiode starten we weer met een serie zangavonden onder het motto “Diependaal zingt”.

De eerste avond zal plaatsvinden op vrijdagavond 22 september, aanvang 19.30 uur.

Ook deze avonden zullen worden afgesloten met het gezamenlijk drinken van een kopje koffie of thee in de achterzaal.

Mis deze avond niet en zet de datum vast in uw agenda.

Theo Biebericher