Wijkberichten juli

Bij de diensten

Tijdens de zomerperiode van 23 juli t/m 27 augustus houden de Bethlehemkerk en de Diependaalse kerk gezamenlijke diensten. Afwisselend worden deze diensten in de Bethlehemkerk of Diependaalse kerk gehouden.

23 juli: Dit is de eerste dienst van de gezamenlijke zomerdiensten met de Bethlehemkerk. Ds. W. Nijsse gaat voor in het gebouw van de Bethlehemkerk. We lezen Matteüs 13:24-30 en de verzen 36-43.

30 juli: Ds. S.H. Abrahamsen leidt de dienst in de Diependaalse kerk.

Organist: Rob van Roon.

6 augustus: Voorganger in deze dienst is ds. E.C. Rooseboom uit Drachten. De dienst zal worden gehouden in de Bethlehemkerk.

13 augustus: De in de Diependaalse kerk te houden dienst zal worden geleid door ds. H.M. Ploeger.

Organist: Rob van Roon.

20 augustus: In de Bethlehemkerk zal pastor  P. van Veen uit Harderwijk de dienst leiden.

Vakantie ds. W. Nijsse

Ds. W. Nijsse is van 31 juli t/m 20 augustus afwezig in verband met vakantie. Vervanging bij pastorale spoedgevallen wordt verzorgd door de andere Hilversumse predikanten. Contactpersoon hiervoor is Frans Lambour. Belt u het nummer van ds. W. Nijsse voor meer informatie op zijn voicemail.

Trouwdienst Irene Mol en Willem Nijsse

Op woensdag 5 juli 2023 is het huwelijk tussen Irene Mol en Willem Nijsse op stormachtige wijze van start gegaan. Ondanks code geel waren er ’s middags toch veel gemeenteleden uit de Diependaalse kerk in de Ontmoetingskerk in Wilnis getuige van deze feestelijke trouwdienst. Tijdens de trouwdienst werd door de bruid nog een traantje weggepinkt en ook sommige gemeenteleden hielden het niet droog. Dit waren natuurlijk tranen van geluk en vreugde. We wensen namens alle gemeenteleden van de Diependaalse kerk het bruidspaar alle geluk en Gods zegen toe.

De kerkenraad