Wijkberichten november

Bij de diensten

26 november: Op deze Eeuwigheidszondag zal de dienst worden geleid door ds. B. Hengeveld uit Huizen.

Organist: Louis van Oosterom.

3 december: Ds. A. de Boer uit Utrecht zal in deze dienst voorgaan.

Organist: Nog niet bekend.

10 december: De voorganger in deze dienst, waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd, is ds. A. Reitsma.

Organist: Berend de Wit.

17 december: Ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk zal deze dienst leiden.

Organist: Nog niet bekend.

Bedankje

Hartelijk dank voor de blijk van belangstelling tijdens mijn ziekte, in de vorm van kaarten, telefoontjes, fruitmandjes en bezoek.

Mijn revalidatie-traject gaat nog wel even door, maar we zijn op de goede weg.

Heel veel dank.

Gerrit Brauns

Bedankje

Graag willen wij iedereen bedanken die ons met bloemen, kaarten, telefoontjes e.d. hebben gefeliciteerd met ons 50-jarig huwelijk. We danken onze goede God dat wij 50 jaar in goede gezondheid bij elkaar mochten zijn en hopen dat ons nog enige mooie jaren gegeven mogen worden.

Arja en Theo Biebericher

Diependaal zingt

Op vrijdagavond 8 december houden we, onder het motto “Diependaal zingt”, de laatste zangavond van het jaar, aanvang 19.30 uur. De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk drinken van een kopje koffie of thee. We hopen ook het komend jaar weer meerdere zangavonden te kunnen organiseren. Mis deze avond niet en zet de datum alvast in uw agenda.

Theo Biebericher

Oliebollen

Ook dit jaar verkopen wij weer oliebollen en appelflappen! De opbrengst gaat naar stichting Laleaua. Zie elders in het blad voor meer informatie.

Ans en Evert Borgers

Wijkgemeente Diependaal

Nu het niet gelukt is om de gewenste reformatorische-confessionele gemeente te vormen en er geen gezamenlijke keuze voor een andere gemeenschap is, heeft de kerkenraad besloten de individuele keuze voor een geloofsgemeenschap van ieder gemeentelid te respecteren en te ondersteunen.

Hiermee zal de wijkgemeente Diependaal uiteindelijk opgaan in andere gemeenschappen binnen of buiten de Protestantse gemeente Hilversum.

De kerkenraad heeft een brief gestuurd naar de Algemene Kerkenraad waarin gevraagd is dit besluit te bekrachtigen daar de kerkenraad van de wijkgemeente Diependaal een onvolledige bezetting heeft.

Om het besluit zorgvuldig uit te kunnen voeren en waar mogelijk gemeenteleden te kunnen begeleiden, wil de kerkenraad graag dat de wijkgemeente Diependaal blijft functioneren tot en met augustus 2024.

Om dit te realiseren met de huidige ambtsdragers, beamerteam en organisten, worden in de resterende maanden van 2024 alleen diensten gehouden op de tweede en vierde zondag van de maand, en op de speciale christelijke dagen Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Hemelvaart en Eerste Pinksterdag.

De laatste dienst in de Diependaalsekerk zal dan zijn op 01 september 2024. Deze datum is mede ingegeven omdat op 12 augustus het 100 jaar geleden is dat de eerste steen van de Diependaalsekerk is gelegd.

De kerkenraad wil hier graag aandacht aan schenken.

In de brief is aan de Algemene Kerkenraad gevraagd dit toe te stemmen en te ondersteunen.

Daarnaast heeft de kerkenraad de Algemene Kerkenraad verzocht om pastorale zorg voor de gemeenteleden in 2024. Daar het crisis-pastoraat door Ds. Ploeger nu geregeld is tot eind 2023.

De kerkenraad heeft de Algemene Kerkenraad om een gesprek gevraagd zodra de mogelijkheden voor de pastorale zorg bekend zijn.

De kerkenraad zal de komende tijd gebruiken om te inventariseren wat geregeld moet worden bij het sluiten van de wijkgemeente en met welke personen en organisaties overlegd dient te worden.

Gezien de nauwe banden tussen de Stichting Diependaal en de wijkgemeente zal zeker met de Stichting overlegd moeten worden.

Ondanks alles houdt de kerkenraad nog een slag om de arm in geval er toch een onverwachte mogelijkheid blijkt te zijn, waarmee een confessionele geloofsgemeenschap in Hilversum behouden kan worden.

De kerkenraad vindt het bijzonder spijtig dat de wijkgemeente Diependaal ophoudt te bestaan binnen de Protestantse gemeente Hilversum, zeker voor de gemeenteleden, die zoveel jaar kosten noch moeite hebben gespaard om de wijkgemeente Diependaal en het kerkgebouw een gezicht te geven binnen de Protestantse gemeenschap in Hilversum.

De emoties die dit besluit bij deze gemeenteleden teweeg heeft gebracht, onderschat de kerkenraad niet. Daarom, indien er behoefte is om met een predikant of kerkenraadslid te spreken dan is dat zeker mogelijk.

De kerkenraad