Zondag 25 april dienst vanuit de Bethlehemkerk

Zondag 25 april is de dienst gezamenlijk met de Bethlehemkerk, vanuit de Bethlehemkerk. Deze dienst is de volgen (audio of video) via onderstaande link

Komende viering – Bethlehemkerk Hilversum